Förslag om utvidgat strandskydd!

Varamon, Motala

Med kajak på Vättern
Foto: Rolf Ström

Länsstyrelsens har nu tagit fram ett förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Motala kommun, i vissa fall upp till 300 meter. Naturskyddsföreningen har fått detta förslag på remiss.

Från och med 2015 har vi en ny lag för strandskyddet som innebär att tidigare beslut om utvidgat strandskydd slutar gälla. Nya beslut måste därför fattas om utvidgat strandskydd. Idag är t.ex. strandskyddet vid Vättern och vissa delar av Boren utvidgat till 150 meter. Annars är strandskyddet 100 meter, förutom de områden då kommunen lämnat dispens eller upphävt strandskyddet enligt särskilt beslut. Avsikten med de nya bestämmelserna är att Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. Där nya beslut tas, ska det finnas ett långsiktigt behov för att säkerställa strandskyddets syften. Läs mer