Boktips: Världens första Klimatriksdag

Världens första Klimatriksdag av Föreningen Ordfront och Ordfront magasin i samarbete med föreningen Klimatriksdag 2014 Klimatriksdagen hölls under tre dagar, 6-8 juni 2014, i Norrköping. Klimatriksdagen var ett folkligt, demokratiskt initiativ som hade växt fram ur en frustration över att politikerna inte förmått åstadkomma mer i denna ödesfråga. Idén att arrangera Klimatriksdagen hade stöd av […]

Läs mer