Biologisk mångfald

I samband med att vi firar den ”Biologiska mångfaldens dag, som officiellt infaller en 22 maj, anordnar Naturskyddsföreningen i Motala följande aktivitet under söndagen den 21 maj.

Sön 21 maj            Miljövänlig cykelutflykt för biologisk mångfald
kl. 9.00

En aktivitet för den ”Biologiska mångfaldens dag”

Naturskyddsföreningen i Motala anordnar en cykeltur genom ett försommarfagert landskap till Sjöboknäppan och dess biologiska mångfald av blommor, fåglar och insekter.

Sjöboknäppan är ett naturreservat och ligger vid Borens södra strand, där vi ställer cyklarna. Här kan vi gå på stigar och spångar ut till ett kalkkärr. Bl.a. blommar majvivorna vid denna tid.

Ta med fika och gärna en flora, insektsbok och förstoringsglas!

Samling på parkeringen vid Charlottenborgs köpcentrum kl 09.00. Cykelhjälm är ett måste och gärna varselväst.

Ansvarig: Inger Rosenberg tel: 073-7299893, Inger_rosenberg@hotmail.com

Du kan läsa mer om den ”Biologiska mångfaldens dag” genom att klicka på följande länk: https://www.facebook.com/biomfdag/?hc_ref=SEARCH)