Biologisk mångfald

I samband med att vi firar den ”Biologiska mångfaldens dag, som officiellt infaller en 22 maj, anordnar Naturskyddsföreningen i Motala följande aktiviteter:

Söndag 21 maj – Miljövänlig cykeltur för biologisk mångfald.

Måndag 22 maj (kvällstid) – Naturguidning på Djurkällafältet (ett spännande isälvsfält)

Sön 21 maj            Miljövänlig cykelutflykt för biologisk mångfald
kl. 9.00

En aktivitet för den ”Biologiska mångfaldens dag”

Naturskyddsföreningen i Motala anordnar en cykeltur genom ett försommarfagert landskap till Sjöboknäppan och dess biologiska mångfald av blommor, fåglar och insekter.

Sjöboknäppan är ett naturreservat och ligger vid Borens södra strand, där vi ställer cyklarna. Här kan vi gå på stigar och spångar ut till ett kalkkärr. Bl.a. blommar majvivorna vid denna tid.

Ta med fika och gärna en flora, insektsbok och förstoringsglas!

Samling på parkeringen vid Charlottenborgs köpcentrum kl 09.00. Cykelhjälm är ett måste och gärna varselväst.

Ansvarig: Inger Rosenberg tel: 073-7299893, Inger_rosenberg@hotmail.com

 

Mån 22 maj            Naturguidning på Djurkällafältet – ett unikt isälvsfält
kl. 17.30

Måndagen den 22 maj håller Naturskyddsföreningen,  med Motala Biologiska Förening som medarrangör, en guidad tur på Djurkällaplatån. Programmet sträcker sig från 17.30 till ca. 20.00.

17.30 Samling vid Djurkälla Gatugård, (Adressen är Djurkälla Gatugård 203, 591 96 Motala). Kortare teoretisk genomgång om isälvsfältet.
18.30 Lättare vandring på det isälvsfältets vackra åslandskapet till Västgöteby.
20.00, ca Avslutad aktivitet

Guidningen riktar sig främst mot aktiva föreningar som verkar inom friluftsliv, miljö och turism samt sportturism, men alla intresserade är välkomna.
Avgiftsfri aktivitet.

Anmälan sker till: e-postadress strom.rolf@gmail.com eller tel. 070-543 82 51 (dagtid 10-17)

Se bilaga för vidare information om evenemanget (Pdf): Naturguidning på Djurkällaplatån 22 maj 2017

 

#BioMfDag

Du kan läsa mer om den ”Biologiska mångfaldens dag” genom att klicka på följande länk: https://www.facebook.com/biomfdag/?hc_ref=SEARCH)