Biologisk mångfald

Naturskyddsföreningen i Motala vill tillsammans med Natursidan uppmärksamma värdet av en biologisk mångfald för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar framtid genom våra aktiviteter. Det arbete som utförs på Soldatängen de senaste 25 åren har medfört en högre biologisk mångfald och en oas för rödlistade arter som tyvärr försvunnit i och med Städernas framväxande, igenväxta hagar, ändrade bruksmetoder mm.

Den 22 maj infaller Biologiska mångfaldens dag, se nedan vad vi gör då samt från tidigare år.

Biologiska mångfaldens dag

Onsdag 22 maj  2019 kl. 17

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar och mossor och andra organismer på Soldatängen.

Plats: Soldatängen, Hagalund

Ansvarig: Rolf Wedding, 070-215 67 40

Samarrangemang med Motala Biologiska Förening.

Historik

2018 arrangerade Naturskyddsföreningen i Motala en föreläsning om värdet av ekosystemtjänster och hur gröna och blå värden kan integreras i staden för en mer hållbar stadsutveckling.

2017 genomfördes en cykel-utflykt till tätortsnära naturreservatet Sjöbo-Knäppan.

 

#BioMfDag