Biologisk mångfald

Naturskyddsföreningen i Motala vill tillsammans med Natursidan uppmärksamma värdet av en biologisk mångfald för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar framtid genom våra aktiviteter. Det arbete som utförs på Soldatängen de senaste 20 åren har medfört en högre biologisk mångfald och en oas för rödlistade arter som tyvärr försvunnit i och med Städernas framväxande, igenväxta hagar, ändrade bruksmetoder mm. Den 22 maj infaller Biologiska mångfaldens dag, se nedan vad vi gör då samt från tidigare år.

Missa heller inte att Rebecka Le Moine, en av grundarna av biologiska mångfaldens dag, kommer till vårt årsmöte den 11 mars. Föreläsningen kommer ske efter själva årsmötet. Alla som är nyfikna är välkommna! Läs mer under Program-fliken.

Föreläsningen är en del av en turné med ungefär 20 stopp runt om i landet där Rebecka besöker både organisationer och kompisgäng för att prata om en av vår tids viktigaste frågor – förlusten av biologisk mångfald och vad vi kan göra för att förhindra det. Föreläsningsturnén är tänkt att utgöra en del av upptakten inför Biologiska mångfaldens dag 22 maj, ett initiativ som sker i samarbete med Naturskyddsföreningen. Då arrangerar Sveriges naturorganisationer en mängd aktiviteter runt om i landet för att få ut allmänheten i naturen och för att belysa vikten av den biologiska mångfalden. 

Bakgrund:
Rebecka Le Moine tog 2017 initiativet till att ena Sveriges naturorganisationer och naturvänner i att engagera sig i den biologiska mångfaldens dag 22 maj. Det resulterade i att det arrangerades fler än 70 aktiviteter runt om i landet med fokus på biologisk mångfald. Hösten 2017 utsågs Rebecka till Årets miljöhjälte för sin insats, med motiveringen att hon ”lyckas med konststycket att göra biologisk mångfald intressant för alla. Hon såg till att FN:s årliga internationella dag för biologisk mångfald den 22 maj i år blev en stor manifestation i hela Sverige”.

22 maj 2018

Ekosystemtjänser och grönska i staden
Föreläsning om värdet av ekosystemtjänster och hur gröna och blå värden kan integreras i staden för en mer hållbar stadsutveckling.

kl. 18:30-19:30
Plats: Studiefrämjandet
Ansvarig: Line Holgerson, 070 191 54 02, lineholgerson@gmail.com

historik

 

#BioMfDag