Paneldebatt 8 maj

 Carlsund Utbildningscenter 8 maj 2014, kl. 18 – 20

Allmänheten inbjuds att närvara. Gratis entré.

Moderator: P-G-Andersson

Kan vi skapa en tillväxt för Östergötland Sjöstad – där vi ökar takten på klimat- och miljöarbetet? Mot bakgrund av att klimathotet blir mer akut måste vi prata om frågor som berör alla och kommande generationers vardag! Naturskyddsföreningen vill lägga till:

Motala

Östergötlands sjöstad,

med en god livsmiljö!

 

Paneldebatten kommer att ha utgångspunkt från en genomförd miljöenkät som presenteras på Naturskydds-föreningens hemsida ett par dagar före debatten.

De partier som kandiderar i kommande kommunalval den 14 september har inbjudits till att presentera sitt miljöprogram för den kommande mandatperioden och svara på frågor ställda av moderator och publik/allmänhet.

 

Var med och påverka!

 

SNF_logo     I samarverkan med    sfr-logo

 motala_s

Se videon: Motala, en skyddsvärd livsmiljö