Vår kritik av Länsstyrelsen i Östergötland

Synpunkter och kritik över Länsstyrelsen i Östergötlands yttrande avseende förslag till planprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla i Motala kommun Naturskyddsföreningen i Motala hade under januari – februari 2019 ett mailutbyte med Länsstyrelsen angående vår kritik att exploatera Bromma, Kärsby och Djurkälla med tätortsutbyggnad. Vi lämnade samtidigt argument mot en exploatering. När Motala kommun har […]

Läs mer

Svar från Motala kommun

Naturskyddsföreningen i Motala har fått svar på det öppna brev som publiceras i MVT den 11 juni 2020, (länk till artikeln: https://motala.naturskyddsforeningen.se/2020/06/08/oppet-brev-till-kommunstyrelsen-i-motala/ . Kommunen avbryter nu alla planerade återstående arbeten avseende trädfällning i norra Varamobaden. Eventuella kommande naturvårdsinsatser kommer kommunen planera utifrån samråd med intern och extern expertis. Man förbehåller sig också att ta ner träd […]

Läs mer

Program 2020

Nu har vi jobbat hårt för att fram ett aktivitetsprogram för år 2020. Under program-fliken i menyn hittar du senaste, uppdaterade programpunkterna. Programmet kommer skickas ut till alla medlemmar via postgång under januari 2020 och omfattar hela året. Om programpunkter tillkommer utöver de som redan planeras är det i första hand hemsidan som gäller. Information […]

Läs mer

Adventsbrasa på Soldatängen

I år tänder vi en adventsbrasa! P.g.a. den torka som var i våras kunde vi aldrig tända valborgsbrasan. Därför bli det i år en adventsbrasa! Brasan tänds vid kl. 10 på lördag den 30 november, 2019. Vid Soldatängens vindskydd. Hitta dit med hjälp av Motalas naturkarta! https://naturkartan.se/sv/motala/soldatangen Vi rekommenderar att ta med något varmt att […]

Läs mer

Välkommen på valborgsmässofirande 2019

Trots eldningsförbudet önskar vi alla välkomna till Valborgsmässoafton på Soldatängen den 30 april från kl. 18! Det blir vårtal, sång, naturguidning och tipspromenad för den som vill testa sina kunskaper om allemansrätten. Brasan förblir dock orörd. Vi bjuder på grillad korv med bröd men ta gärna med något att dricka. Vi ses! PS. Se gärna […]

Läs mer

Våra yttranden gällande planerna för Lalandia

Naturskyddsföreningen har fram till dagens datum – 190207,  lämnat ett samrådsyttrande 13 maj 2018 och ett granskningsyttranade 22 oktober 2018. Nedan finns länkar till dessa båda dokument samt en sammanfattning som redovisas nedan, förutom länk till en pdf-fil över denna sammanfattning. Dokument i pdf-format, för utskrift 18-10-22 – Granskningsyttrande över samtliga detaljplaner avs. Lalandia etableringen […]

Läs mer

Hej alla Naturskyddsvänner

Ett år har gått och ett nytt står för dörren. Och många saker har det gångna året skett i naturen, vår omgivning och inte minst globalt. Det har funnits all anledning till oro och förtvivlan över tillståndet på jorden. På många håll har bränder rasat.  På andra platser har förödande översvämningar utspelats. Gångna sommarhalvåret hörde […]

Läs mer

Vi sköter Soldatängen!

Naturskyddsföreningen i Motala arrenderar ca 3 hektar ängs- och betesmarker av Motala kommun. Området ligger strax utanför Motala utmed väg 34 mot Linköping. För ca 25 år sedan var det en igenväxt, oåtkomlig plats. Idag är området, som vi kallar Soldatängen, ett lysande exempel på hur ihärdig skötsel kan gynna den biologiska mångfalden. Att återskapa […]

Läs mer

Nya programpunkter!

Två nya programpunkter har tillkommit efter programmet trycktes! Den 24 oktober anordnar IOGT-NTO, Union to Union, Naturskyddsföreningen Östergötland och NBV en öppen föreläsnings- och diskussionskväll om hur vi kan arbeta tillsammans för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den 21 november anordnas en föreläsning med Claes Grundsten, författare och fotograf. […]

Läs mer