Hot mot Björnbäcken i Godegård

Zinkgruvan Minings planer är riskfyllda för Björnbäcken i Godegård, enligt vår bedömning. Nedan försöker vi sammanfatta dessa planer, synpunkter från berörda myndigheter och iaktagna brister i ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Zinkgruvan Mining AB har ansökt om tillstånd till fortsatt gruvverksamhet och nytt magasin för anrikningssand genom att utnyttja Hemsjön. Ansökan har inlämnats till Mark- och […]

Läs mer