Remissvar Mark- och bostadsförsörjningsprogram, Motala kommun

Naturskyddsföreningens har lämnat sina synpunkter på kommunens förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram och dessa kan sammanfattas med följande: Naturskyddsföreningen i Motala vill att Mark- och bostadsförsörjningsprogram kompletteras med följande: 1. Kommunen bör utveckla, konkretisera och tydliggör målen för kommunens bostadsförsörjning och hur dessa ska uppnås. 2. Av kommunens Mark- och bostadsförsörjningsprogram måste det framgå vilka […]

Läs mer

Hot mot Björnbäcken i Godegård

Zinkgruvan Minings planer är riskfyllda för Björnbäcken i Godegård, enligt vår bedömning. Nedan försöker vi sammanfatta dessa planer, synpunkter från berörda myndigheter och iaktagna brister i ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Zinkgruvan Mining AB har ansökt om tillstånd till fortsatt gruvverksamhet och nytt magasin för anrikningssand genom att utnyttja Hemsjön. Ansökan har inlämnats till Mark- och […]

Läs mer