Kretsstämma 2014

Axel Jacobsson, som förutom att hälsa de många deltagarna välkomna, höll i ordförandeklubban och genomförde de sedvanliga mötesförhandlingarna på ett smidigt sätt. Inger Lundqvist valdes till Motalakretsens ordförande för 2014. Se hela den valda styrelsen för föreningen här!

Föreningen ska fortsatt driva miljöfrågorna för rena sjöar och vattendrag, levande skogar, biologisk mångfald och hållbar energianvändning.

motala kretsen_1

Jan Wester, gästande cykel- och miljöinspiratör från Vreta Kloster, berättade om sina spännande cykeläventyr i världens olika hörn.

motala kretsen 2

Jan Wester tipsade oss om att cykla med barn, packning och cykeldetaljer samt bra, billiga och miljövänliga kläder.

motala kretsen 3

Våra nya svenskar som vill pröva på cykling fick fina tips om hur man väljer bra cyklar med anpassning för cykelturer i Motalas omgivningar.

Läs gärna protokollet från Kretsstämman 2014. Du får upp dokumenten, stämmoprotokollet och verksamhetsplan 2014 samt nya kretsstadgar genom att klicka nedan på resp dokument!

Protokoll från kretsstämman 2014

Verksamhetsplan 2014

Ny kretsstadga