Program 2018 – ursprungsversion

Pdf-fil för utskrift: Vår_sommarprogram_2018_A4_A5

Föreningsadress: Naturskyddsföreningen i Motala
                                     c/o Line Holgerson
                                     Terrassgatan 10 A
                                     591 35 MOTALA

Program för Vår & Sommar 2018:

Studiefrämjandet är medarrangör till detta program

 

februari

Lördag 10 februari, Soldatängen
Vi startar en ny säsong på ängen! Vi röjer årsskott av sly och städar fram våren. Ta gärna med fika och något att grilla, för vi har brasan igång. Brasan värmer alltid under den kalla perioden och vi har det trevligt kring den sprakande elden. Om det är dåligt väder lördag, flyttas det till söndag. Är du tveksam gällande väderlek, kontakta ansvarig.

Datum: lördag 10 februari,
kl. 9:30, fika kring 11
Plats: samling vid Vindskyddet, Lövingsborg
Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073 078 06 67

”Vuxna och barn är alla välkomna att
hjälpa till på ängen. Inga förkunskaper
krävs. Arbetet på ängen drivs som en
studiecirkel genom Studiefrämjandet”.

Lördag 24 februari, Medlemsmingel
Kom och säg het till oss! Vi bjuder på fika och berättar gärna vad vi gör och hur du kan engagera dig!

Datum: lördag 24 februari,
kl. 11-14
Plats: Studiefrämjandet i Motala, Urban Hjärnes Väg
Ansvarig: Inger Rosenberg, 073-729 98 93

 


mars

Lördag 3:e och 24:e, Soldatängen
Våren står för dörren och det är dags för fagning. Ta gärna med fika och något att grilla. Om det är dåligt väder lördag, flyttas det till söndag. Är du tveksam gällande väderlek, kontakta ansvarig.

Datum 1: lördag 3 mars,
Datum 2: lördag 24 mars,
kl. 9:30, fika kring 11
Plats: samling vid Vindskyddet, Lövingsborg
Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073 078 06 67

Onsdag 7 mars, Föredrag om varg
Docent Håkan Sand är projektledare för det skandinaviska vargforskningscentret, Skandulv. Sand kommer bl.a. berätta om vargens ekologi, predation, inavellsproblematik mm. 

Datum 1: onsdag 7 mars,
kl. 18:30,
Plats: Biblioteket i Motala, Inträde: 30 kr
Ansvarig: Motala biologiska förening
Samarrangemang tillsammans med Motala bibliotek och Studiefrämjandet

Söndag 11 mars, Årsmöte (Kretsstämma)
Om- och nyval av styrelsen. Efter årsmötet berättar Rebecka LeMoine, miljöpristagare av Årets miljöhjälte 2017 om biologiska mångfaldens dag. Vi bjuder på fika. Är du intresserad att sitta i styrelsen under 2017 eller engagera dig på annat sätt – kontakta valberedningen! 

Datum : Söndag 11 mars,
kl. 15.00-17.00,
Plats: Studiefrämjandet i Motala, Urban Hjärnes
Ansvarig: Rolf Ström, 070-543 82 51, strom.rolf@gmail.com
Valberedning: Rolf Wedding, karin.rolf@telia.com


April

Lördag 14:e och 228e, Soldatängen
Fagning. Ta gärna med fika och något att grilla. Om det är dåligt väder lördag, flyttas det till söndag. Är du tveksam gällande väderlek, kontakta ansvarig.

Datum 1: lördag 14 april,
Datum 2: lördag 28 april,
kl. 9:30, fika kring 11
Plats: samling vid Vindskyddet, Lövingsborg
Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073 078 06 67

Lördag 30 april, Valborgsmässoafton
Våren står för dörren och det är dags för fagning. Ta gärna med fika och något att grilla. Om det är dåligt väder lördag, flyttas det till söndag. Är du tveksam gällande väderlek, kontakta ansvarig.

Datum: måndag 30 april,
kl. 18:00,
Plats: Soldatängen vid Vindskyddet, Lövingsborg
Ansvarig: Kontakta styrelsen, se hemsida


maj

Naturskyddsföreningen i Motala vill tillsammans med Natursidan uppmärksamma värdet av en biologisk mångfald för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar framtid genom våra aktiviteter.

Måndag 7 maj, Tycklingetornet
Vi hoppas på en ljummen vårkväll med många vårfåglar tillsammans med Naturskyddsföreningen i Vadstena. Vadstenakretsen bjuder på grillad korv.

Datum: måndag 7 maj,
kl. 18:30, fika kring 11
Samåkning: från tågstationen (postlådorna) i Motala, kl. 18:15
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Vadstena

Söndag 20 maj, Cykelutflykt till Sjöbo-Knäppan
Naturguidning i Naturreservatet.

Datum: söndag 20 maj,
kl. 18:00,
Plats: samling vid Ica:s parkering, Charlottenborg
Ansvarig: Inger Rosenberg

Tisdag 22 maj, Biologiska mångfaldens dag:

Ekosystemtjänser och grönska i staden
Föreläsning om värdet av ekosystemtjänster och hur gröna och blå värden kan integreras i staden för en mer hållbar stadsutveckling..

Datum: tisdag 22 maj,
kl. 18:30-19:30,
Plats: Studiefrämjandet
Ansvarig: Line Holgerson, 070 191 54 02, lineholgerson@gmail.com

Lördag-söndag 26-27 maj, Trädgårdsmässa i Motala
Kom och bygg bihotell med oss! Om du värvar en medlem får du ett start-kit att skapa din egen äng.

Datum: lördag-söndag 26-27 maj,
kl. 10-17,
Plats: Stadsparken, Motala
Ansvarig: Line Holgerson, 070 191 54 02, lineholgerson@gmail.com

Hemsida Trädgårdsmässan: www.trädgårdochuterum.se


juni & augusti

Lördag 17 juni, Vilda Blommornas Dag
Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblommor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika vid bra väder.

Datum: söndag 17 juni,
kl. 16:00,
Plats: Soldatängen, samling vid ingången
Ansvarig: Bo Johansson, 0141-21 92 69

Lördag 4 augusti, Slåtterdag på Soldatängen
Lär dig slå gräset med lie! Ta med din egen eller låna av oss. Inför slåttern görs en teoretisk genomgång följt av praktisk vägledning. Vi bjuder på lättare måltid i gräset! Gräset körs bort med traktor och vagn. Barnen får gärna åka med på lasset! Anmäl att du kommer senast 1 augusti.

Datum: lördag 4 juni,
kl. start vid 9:30,
Plats: Soldatängen, samling vid ingången
Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67 och Bo Johansson, 0141-21 92 69

Lördag 12 augusti, Arbetsdag på Soldatängen
Hjälp oss att slå sista gräset och ta hand om det torkade gräset innan korna släpps på efterbete. 
Om det är dåligt väder lördag, flyttas det till söndag. Är du tveksam gällande väderlek, kontakta ansvarig.

Datum: lördag 12 juni,
kl. 10-15, fika vid 11,
Plats: Soldatängen, Lövingsborg
Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67 och Bo Johansson, 0141-21 92 69

 ———-

Om Soldatängen

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)