Remisser

Vi svarar på remisser och samråd från bl.a. Motala Kommun, Länsstyrelsen, Banverket och Trafikverket.

Remissvar angående utvidgat strandskydd Motala kommun  Remissvar angående utvidgat strandskydd Motala kommun

Bilagor till d:o avs utvidgat strandskydd:

Bilaga 1 Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med NF:s kompletteringsförslag

Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med NF:s kompletteringsförslag

Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med NF:s kompletteringsförslag

Bilaga 2 bil-2_utvidgat-strandskydd-rassnas-nsfUtvidgat strandskydd för Råssnäsudden

Bilaga 3 Utdrag ur protokoll Plan och Miljönämnden bil-3_utdrag-ur-protokoll-plan-och-miljo%cc%88na%cc%88mnden-2012-04-12-pmn%c2%a765

Bilaga 4 Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

 

Samråd ang utbyggnad av Motala gästhamn (Pdf)

Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2015 Motala kommun (Pdf)

Förslag till Miljöprogram 2014, remissvar (Pdf)

Naturvårdsprogram för Motala 2013, remissvar (Pdf)

Handlingsplan för friluftslivet i Motala 2013, remissvar  (Pdf)

Vår artikel om detaljplaneärendet Gamla Motala Verkstad, läs mer här!

Detaljplan avs Gamla Motala Verkstad 2013, yttrande (Pdf)

Riksväg 34, Ervasteby – Borensberg 2010  (Pdf)

Södra Freberga 2010  (Pdf)

Riksväg 50, korsning Norrsten 2009 (Pdf)

Riksväg 50, Södra Freberga, Arbetsplan o MKB 2009 (Pdf)

Riksväg 50 och 32 2008  (Pdf)

Klimat- och energiplanen 2008  (Pdf)

Riksväg 50 genom Motala april 2008  (Pdf)

Riksväg 50 med bro, detaljplan  juni 2008  (Pdf)

Arbetsplan Vägverket aug 2008  (Pdf)

Skepparpinan 2007  (Pdf)

Översiktsplan 2006 (Pdf)