Biologiska mångfaldens dag – bioblitz

Idag är det biologiska mångfaldens dag och detta uppmärksammar vi med en Bioblitz på Soldatängen idag kl 17.00. Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar och mossor och andra organismer på Soldatängen. Läs mer på i vårt Program: Biologiska mångfaldens dag  

Läs mer