Soldatängens historia

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala.

Ett soldattorp låg uppe på höjden där nu riksvägen går. Enligt lantmäterikartor från tidigt 1700-tal är det här området benämnt ”Soldatens äng”. Säkerligen har ängen använts hundratals år tidigare än så. Därför känns det särskilt angeläget för oss, att fortsättningsvis bevara ängen som den en gång sköttes.  På ängens högsta punkt har vi byggt ett vindskydd och gjort iordning en grillplats som man kan använda.

Under 2016-2017 byggdes två typer av gärdesgårdar – en ”traditionell” och en risgärdesgård som traditionellt använts men som inte är så vanlig idag.