Program

Har du tips och idéer på 2018 års programpunkter? Skicka i såfall ett mail/sms, ring eller skriv till oss på Facebook!

Pdf-fil för utskrift: Årsprogram 2017

Kärsbyåns utlopp i Vättern

 


Flera av våra aktiviteter är arrangerade med stöd av Studiefrämjandet.

 


HÖSTPROGRAM 2017

 

 


NOVEMBER

mån 5 nov              Magiska möten i Fågelmarkerna
kl 18.30

En fotografisk resa jorden runt med Brutus Östling, fotograf och författare, Motala bibliotek, måndag 6/11 kl 18:30.Entré 30 kr. Förköp på Motala bibliotek (begränsat antal platser).

Anordnas tillsammans med: Motala Biologiska förening tillsammans med Studiefrämjandet, Motala bibliotek 


Lör 18 nov              Soldatängen
kl. 9.30
Avslutning inför vintern. Ta med fika och något att grilla då vi håller brasan igång efter lite arbetsinsats.

Vid frågor ang Ängen, kontakta Thomas Lundqvist, tel 070-078 06 67.

 

Vi håller på att ta fram ett vår- och sommarprogram för 2018. Har du tips på aktiviteter eller vill engagera dig i föreningen, kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du här: https://motala.naturskyddsforeningen.se/kontakt/

 ———-

Om Soldatängen

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala.

• Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid
växer till och skuggar fältskiktet.

• Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden.

• På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap.

• Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd.
• Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden.

Under år 2015 byggde vi ett vindskydd och förbättrade grillplatsen, vilket gjort
platsen än mer attraktiv. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Kontaktpersoner för ängsskötseln är:

Thomas Lundqvist tel. 0141-421 86 alt. 0730-750 677 och Bo Johansson tel. 0141-21 92 69