Program

2020

Programpunkter kan komma att ändras. Hemsidan gäller i första hand. Önskar du ett tryckt program finns de att hämta på biblioteket, utvalda infopoints samt på Soldatängen. Kontakta styrelsen om du  istället vill ha det hemskickat.

Naturskyddsföreningen i Motala har som ambition att genomföra alla ute-aktiviteter. vi följer myndigheternas rekommendationer genom att

  • hålla avstånd från varandra
  • inte samlas i grupper större än 10 personer (efter det bryter vi upp i flera grupper som kan sprida ut sig)
  • är man sjuk eller känner av symtom ska man stanna hemma
  • verktyg torkas av efter användning
  • fika utomhus är frivilligt

September

Höstträff vid Tycklingetornet med Vadstenakretsen

Måndag 7 sep kl. 18.30

Förhoppning att se flyttande fåglar och som vanligt är det en trevlig samvaro tillsammans med Vadstenakretsen som bjuder på grillad korv.

Plats: Tycklingetornet, Vadstena Samåkning: från Coop Linden-parkeringen kl. 18

Ansvarig: Eva-Britt Kemmer  070-691 64 37

Hamla träd på Soldatängen

Lördag 12 september från kl. 9.30
Hamling ger mer ljus till växterna på ängen samtidigt som vi behåller träd som på sikt kan bli ihåliga och boplatser för många småkryp och fåglar. Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter.
Samling: vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig: Rolf Wedding 070-215 67 40

Länsstämma, 13 september

Solvikens vandrarhem och konferens vid Sommen, Tranås

Naturskyddsföreningen Östergötland välkomnar alla naturskyddsföreningens medlemmar boende i Östergötland till årsmöte. Är du intresserad av att engagera dig i regionala miljö- och utvecklingsfrågor ta kontakt med länskretsens styrelse!
Alla medlemmar är välkomna, för samåkning, kontakta någon i styrelsen i Naturskyddsföreningen i Motala.

Oktober

Café Planet – globala målen

Onsdag 14 oktober kl. 18-20

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling, som världens länder någonsin antagit och ska uppnås senast år 2030 – hur når vi dit?

Föreläsning och diskussion.

Programpunkten kan komma att uppdateras under hösten.

Plats: Motala Bibliotek

Fri entré och gratis kaffe!

Ansvarig: Inger Rosenberg
073-729 98 93

Hamla träd på Soldatängen

Söndag 18 oktober från kl. 9.30
Ängsarbetet fortsätter med röjning och hamling av träd. Nu börjar det också bli läge att tända grillen så ta gärna med något att grilla.

Samling: Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvarig: Rolf Wedding 070-215 67 40

Halloween-BINGO för barn och ungdomar

Onsdag 30 oktober kl. 15-17

Vi undersöker naturen och söker efter djur och växter i ljus och mörker. Kanske får vi syn på ett spökdjur?
Vi gör upp eld och grillar. Klä er varmt och ta med ficklampa om ni har.

Plats: Bondebacka, vid Hembygdsgården

Ansvariga: Eva-Britt Kemmer
070-691 64 37 och Rolf Wedding
070-215 67 40

November

 Soldatängen – röjning

Lördag 9 november kl. 9.30
Vi röjer bort sly på torrängen.

Genom att röja sly, ta bort buskar och även träd ger solljuset livskraft åt den lågväxande floran, och vi får en ökande artrikedom.

Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen.
Samling: vid Soldatängens vindskydd
Ansvariga: Line Holgerson
070-191 54 02

 Café Planet – Vatten i landskapet

Onsdag 11 november kl. 18-20

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Kan man planera för god vattenförsörjning?

Föreläsning och diskussion.

Programpunkten kan komma att uppdateras under hösten.

Plats: Motala Bibliotek

Fri entré och gratis kaffe!

Ansvarig: Line Holgerson 070-191 54 02

 Adventsbrasa på Soldatängen

Söndag 29 november kl. 15

Vi avslutar året på Soldatängen med en adventsbrasa med glögg och grillning. Ta gärna med det ni vill dricka och grilla.

Samling: vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré.

Ansvarig: Tomas Lundqvist 073-078 06 67

 

… 

Programplanering

  • Vill du vara med att planera nästa års program? – Kontakta oss!
  • Har du en programidé eller önskemål om ändring av tidigare programpunkter? – Skicka dem till oss!
  • Vill du (och kanske en kompis) anordna en klädbytardag eller annan aktivitet? – Kontakta oss så hjälps vi åt att anordna det!
  • Vill du eller någon du känner hålla i en föreläsning, naturguidning, tävling i artkunskap eller något annat? – Kontakta oss så kan vi ta med det i programmet! Ersättning kan diskuteras.

För att komma i kontakt med Programgruppen, kontakta Line Holgerson så snart som möjligt på lineholgerson@gmail.com eller 0701915402.

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

Vi sköter Soldatängen!

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)