Program

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Motala programsida!

Nedan listas de aktiviteter samt ängsdagar som är planerade. Nya aktiviteter kan tillkomma så titta gärna in lite då och då!

*Om du är intresserad av att delta i arbetet med att sköta Soldatängen har vi en SMS-lista via supertext messenger där vi annonserar spontana aktiviteter och händelser utöver de som anges nedan på Soldatängen. Kontakta Rolf Wedding om du vill vara med på listan (se kontaktuppgifter nedan).


2022

Januari

Naturvårdsröjning

lördag 15 januari från kl. 9.30

Årets första arbetsdag på Soldatängen börjar vi samla ihop sly som så småningom ska bli en valborgsbrasa.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40


Februari

INSTÄLLT! Fixa grejen-café

torsdag 3 februari kl 17-19

Sy lossnade knappar eller laga och lappa. Förläng livet på kläder och prylar och gör en insats för klimatet och miljön. En slöjdlärare finns till hands. Vi bjuder på fika.

Läs mer på fixagrejen.se

Datum för denna aktivitet kan ändras och flera tillfällen tillkomma. Uppdatering meddelas här.

Lokal: Biblioteket

Ansvariga: Malin Törnblom 070- 8214163 och Karin Frisell 070-7760022

Naturvårdsröjning Soldatängen

lördag 12 februari från kl. 9.30

Vi fortsätter med röjningsarbetet på Soldatängen. Är det is på dammen passar vi på att röja sly där.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Fixa grejen-café

torsdag 17 februari kl 17-19

Förläng livet på kläder och prylar och gör en insats för klimatet och miljön. En slöjdlärare finns till hands.

Vi bjuder på fika.

Lokal: Biblioteket

Ansvariga: Malin Törnblom 070- 8214163 och Karin Frisell 070-7760022


Mars

Fixa grejen-café

torsdag 3 mars kl 17-19

Förläng livet på kläder och prylar och gör en insats för klimatet och miljön. En slöjdlärare finns till hands.

Vi bjuder på fika.

Lokal: Biblioteket

Ansvariga: Malin Törnblom 070- 8214163 och Karin Frisell 070-7760022

Naturvårdsröjning på Soldatängen

Lördag 5 mars från kl. 9.30

Vi fortsätter med röjningsarbetet. Ta gärna med något att grilla.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40.

Årsmöte (kretsstämma)

söndag 13 mars kl. 15-17

Årsmöte med presentation av kretsens arbete och val av ny styrelse och andra förtroendeposter.

Vill du att styrelsen ska jobba med något särskilt kommande år? Skicka då gärna in en motion. Motionerna ska vara inkomna senast en månad innan årsmötet. Skicka motionen till motala@naturskyddsforeningen.se.

Vill du engagera dig i styrelsen?

Kontakta valberedningen genom Rolf Wedding (070-215 67 40)

Vid årsmötet kommer årets Motalaförebild, miljökämpen Mattias Richardsson och berättar om sitt engagemang med att städa Vätterns stränder.

Vi bjuder på smörgåstårta. Vi kommer vara i Folkets Hus.

Föranmälan till Line 070-191 54 02 eller motala@naturskyddsforeningen.se.

Vandring vid Fallstugorna

söndag 20 mars kl. 10

Vi tittar på naturen och geologin. Vandringen tar ca 2 timmar. Vi avslutar med att fika vid en grillplats med vindskydd (”Bengts grill”).

Samling vid Motala Hundsällskaps parkering.

Ansvarig Karin Frisell 070- 7760022 (samarrangemang med Motala biologiska förening)

Holkuppsättning på Soldatängen

lördag 26 mars från kl. 9.30

Vårkänslorna börjar komma för både växter och djur. Vi sätter upp holkar så att alla småfåglar har någonstans att häcka. Sedvanlig fikarast vid vindskyddet.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Tomas Lundqvist 073- 0780667


April

Fagning på Soldatängen

lördag 2 april från kl. 9.30

I april när vitsipporna börjar blomma är det dags att räfsa bort rester av löv och kvistar. Detta kallas fagning och görs för att gynna kommande blomsterprakt och underlätta för slåttern.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Skogsexkursion

söndag 10 april från kl 9.00

Skogsgruppen i Östergötland lär oss några olika arter svampar, mossor, lavar som visar att det är en naturskog. Ta med egen fika. Samling vid Coop Linden-parkeringen i Motala.

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 (samarrangemang med Motala biologiska förening)

Fagning på Soldatängen

lördag 23 april från kl. 9.30

Vi fortsätter fagning och röjning och gör ängen fin inför valborgsfirande. Vårfåglarna har också kommit och gör oss sällskap. Ta med egen fika.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34.

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Valborgsfirande på Soldatängen

lördag 30 april från kl. 18.00

Traditionellt valborgsfirande med sång och brasa, om det inte blir eldningsförbud, men då samlas vi ändå! Föreningen bjuder på korv och dryck. Samling vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré riksväg 34. Samåk eller cykla om möjligt.

Ansvarig Bo Johansson 076-814 87 44 och styrelsen.


Maj

Soldatängen

Lördag 7 maj från kl. 9.30

Vi förbereder inför årets kosläpp och ser till att stängslet fungerar. Vi hjälps åt att reparera och byta ut stängselstolpar. Vattenpump och stängselaggregat sätts på plats.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Tomas Lundqvist 073-0780667

Vårträff vid Tycklingetornet med Vadstenakretsen

måndag 9 maj kl. 18.30

Varje vår och höst träffas kretsarna i Motala och Vadstena. Detta är en tradition sedan mer än tjugo år tillbaka! Vi umgås, skådar fåglar, vandrar längs stranden och grillar korv som föreningen bjuder på.

Samling vid Coop Linden-parkeringen i Motala, kl.18.00 för samåkning. Samling vid tornet 18.30. Plats Tycklingetornet, Vadstena.

Ansvarig Eva-Britt Kemmer 070-691 64 37

Soldatängen

Lördag 21 maj från kl. 9.30

Vi förbereder inför årets kosläpp och röjer och rensar kring stängslet.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Kosläpp

I slutet av maj brukar korna släppas ut i betesmarken på Soldatängen. Håll utkik på vår hemsida och facebooksida. Datum och tid för kosläppet meddelas där.


Juni

Vilda blommornas dag

söndag 19 juni kl. 16

Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblommor, orkidéer och skogsklockor. Bo berättar om våra vilda, utrotningshotade ängsblommor Ta gärna med fika.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Bo Johansson 076-814 87 44


Augusti

Förslåtter på Soldatängen

onsdag 3 augusti från kl. 17

Vi förbereder slåtterdagen genom att slå av en del av slåtterängen med slåtterbalk och lie.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Slåtter på Soldatängen

lördag 6 augusti från kl. 9

Slåttern är en höjdpunkt i vårt ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig: Bo Johansson 076-814 87 44 och Rolf Wedding 070-215 67 40

Slåtter på Soldatängen

Lördag 13 augusti kl. 9

Vi fortsätter slåtterarbetet. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Rolf Wedding 070-215 67 40

Slåtter på Soldatängen

torsdag 18 augusti kl. 17

En extra slåtterdag där vi tar hand om de ytor vi inte hunnit slå under slåtterdagarna. Är slåttern redan färdig hjälps vi åt med andra sysslor på ängen. Medtag fika.

Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40


September

Kolbulledag på Soldatängen

måndag 5 september kl 18.

Vi träffar Vadstenakretsen och njuter av september-äng. Vi bjuder på kolbullar vid vindskyddet. Artbingo/tipspromenad för stora och små deltagare.

Samling vid Soldatängens vindskydd riksväg 34

Ansvariga Eva-Britt Kemmer 070-691 64 37 och Malin Törnblom 070-8214163

Hamling av träd på Soldatängen

Lördag 10 september från kl. 9.30

Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 40-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig: Bo Johansson 076-814 87 44

Svampplockning

söndag 18 september kl. 9

Svampkonsulent Gunilla Ångström Balla lär oss några av de vanligaste matsvamparna och några ovanligare och kanske oätliga svampar. Ta med svampkorg och fika. Provsmakning av några tillredda svampar utlovas också.

Samling vid MBFs lokal Drottninggatan 57 (samarrangemang med Motala biologiska förening)

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Hamling och röjning på Soldatängen

lördag 24 september från kl. 9.30

Ängsarbetet fortsätter med röjning och hamling av träd. Nu börjar det också bli läge att tända grillen så ta gärna med något att grilla.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40


Oktober

Skönnarboleden – vandring

söndag 9 oktober kl 10.00

Vi vandrar längs den fina Skönnarboleden i nordöstra delen av kommunen. Medtag matsäck. Vi fikar vid vindskyddet vid Skönnarbosjön.

Samling vid Karlslundsskolans parkering, Borensvägen.

Ansvarig Karin Frisell 070-776 00 22

Naturvårdsröjning på Soldatängen

lördag 15 oktober från kl. 9.30

Genom att röja sly, ta bort buskar och även träd ger solljuset livskraft åt den lågväxande floran, och vi får en ökande artrikedom.
Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40


November

Naturvårdsröjning

lördag 12 november från kl. 9.30

Årets sista arbetsdag på Soldatängen. Vi förbereder inför adventsbrasan och inför vintern och tar in elaggregat och vattenpump.
Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen.

Samling vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Adventsbrasa på Soldatängen

lördag 26 november från kl. 14

Vi avslutar året på Soldatängen med en adventsbrasa med glögg och grillning. Vi bjuder på glögg, pepparkaka och korv att grilla.

Samling vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré riksväg 34

Ansvariga Tomas Lundqvist 073-0780667 och styrelsen


Kalendarium – aktiviteter 2022

15 jan kl 9.30 Soldatängen- naturvårdsröjning
3 feb kl 17.00 Fixa grejen café
12 feb kl 9.30 Soldatängen- naturvårdsröjning
17 feb kl 17.00 Fixa grejen café
5 mars kl 9.30 Soldatängen- naturvårdsröjning
13 mars kl 15.00 Årsmöte
20 mars kl 10.00 Vandring vid Fallstugorna
26 mars kl 9.30 Soldatängen- holkuppsättning
2 april kl 9.30 Soldatängen – fagning
10 april kl 9.00 Skogsexkursion
23 april kl 9.30 Soldatängen – fagning
30 april kl 18.00 Valborgsfirande på Soldatängen
7 maj kl 9.30 Soldatängen – stängselarbete
9 maj kl 18.30 Vårträff Tycklingetornet
21maj kl 9.30 Soldatängen – naturvårdsröjning
19 juni kl 16.00 Vilda blommornas dag – Soldatängen
3 aug kl 17.00 Förslåtter på Soldatängen
6 aug kl 9.00 Slåtter på Soldatängen
13 aug kl 9.00 Slåtter på Soldatängen
18 aug kl 17.00 Slåtter på Soldatängen
5 sep kl 18.00 Kolbulledag på Soldatängen
10 sep kl 9.30 Soldatängen – hamling
18 sep kl 10.00 Svampplockning
24 sep kl 9.30 Soldatängen – hamling och röjning
9 okt kl 10.00 Vandring på Skönnarboleden
15 okt kl 9.30 Soldatängen – naturvårdsröjning
12 nov kl 9.30 Soldatängen – naturvårdsröjning
26 nov kl 14.00 Adventsbrasa på Soldatängen

Kontaktuppgifter till Naturskyddsföreningen i Motala.  Frågor om eller till styrelsen
e-post: motala@naturskyddsforeningen.se
Övriga aktuella kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på vår hemsida: motala.naturskyddsforeningen.se

Programplanering

  • Vill du vara med att planera nästa års program? – Kontakta oss! motala@naturskyddsforeningen.se
  • Har du en programidé eller önskemål om ändring av tidigare programpunkter? – Skicka dem till oss!
  • Vill du (och kanske en kompis) anordna en klädbytardag eller annan aktivitet? – Kontakta oss så hjälps vi åt att anordna det!
  • Vill du eller någon du känner hålla i en föreläsning, naturguidning, tävling i artkunskap eller något annat? – Kontakta oss så kan vi ta med det i programmet! Ersättning kan diskuteras

OBS, vi behöver få in förslag senast 10 december!

För att komma i kontakt med Programgruppen inför 2022, kontakta Rolf Wedding 070-215 67 40.

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

Vi sköter Soldatängen!

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)