Program

Naturskyddsföreningen i Motala har som ambition att genomföra alla ute-aktiviteter under Corona-pandemin. 
Vi följer myndigheternas rekommendationer genom att
  • hålla avstånd från varandra
  • inte samlas i grupper större än 10 personer (efter det bryter vi upp i flera grupper som kan sprida ut sig)
  • är man sjuk eller känner av symtom ska man stanna hemma
  • verktyg torkas av efter användning
  • tillsammans-fika utomhus är frivilligt, alla sörjer för att ta med egen fika

 


November 2020

 Adventsbrasa på Soldatängen

Söndag 29 november kl. 15

Vi avslutar året på Soldatängen med en adventsbrasa. Ta gärna med det ni vill dricka och grilla.

Vi kommer Corona-anpassa eftermiddagen genom att vi delar upp oss i omgångar så att vi inte blir fler än 8 personer åt gången.

För att delta, anmäl dig genom att skicka ett sms eller ring till Rolf W på 070-215 67 40. Önska gärna när du vill komma.

Samling: vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré.

 

… 

Programplanering 2021

  • Vill du vara med att planera nästa års program? – Kontakta oss!
  • Har du en programidé eller önskemål om ändring av tidigare programpunkter? – Skicka dem till oss!
  • Vill du (och kanske en kompis) anordna en klädbytardag eller annan aktivitet? – Kontakta oss så hjälps vi åt att anordna det!
  • Vill du eller någon du känner hålla i en föreläsning, naturguidning, tävling i artkunskap eller något annat? – Kontakta oss så kan vi ta med det i programmet! Ersättning kan diskuteras

OBS, vi behöver få in förslag senast 10 december!

För att komma i kontakt med Programgruppen, kontakta Line Holgerson så snart som möjligt på lineholgerson@gmail.com eller 0701915402.

 

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

Vi sköter Soldatängen!

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)