Program

Hösten 2018

Hela programmet i utskriftsversion: NFprogram_höst2018_hemsida

September

Måndag 3 september, kl.18:30 – Höstträff vid Tycklingetornet

Förhoppning att se flyttande fåglar finns och som vanligt är det en trevlig samvaro tillsammans med Vadstenakretsen. Det bjuds på grillad korv.
Vänligen hör av dig om du har allergier.

Plats: Tycklingetornet, Vadstena

Samåkning: från Motalas centralstation, långtidsparkeringen kl 18

Ansvarig: Rolf Wedding, 070-215 67 40

Varje höst och vår träffas kretsarna i Motala och Vadstena vid Tycklinge. Detta är en tradition sen dan mer än tjugo år tillbaka!

Lördag 15 september, kl 9.30 – Soldatängen

Vi startar höstens ängsdagar med att röja sly och hamla träd. Redskap har vi men ta med fika och arbetshandskar.

Plats: Hagalund, Soldatängen

Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67

Lördag 22 september kl. 10 – Utflykt till Björnbäcken-Höksjön (Godegård)

Från Trollfall går vi utmed Björnbäcken till Höksjön. Rast vid Trollfall. Därefter går vi mot norr, utmed Björnbäcken till slamdammsbygget. Åter på skogsvägar.
Ta oömma kläder och matsäck med.

Plats: Samling i Godegård vid “torget”. Utflykt ca 4 timmar.

Samåkning: från Motalas centralstation, långtidsparkeringen kl 9.15

Ansvarig: Gerhard Wittmann, 0141-800 43 (Godegård), Rolf W, 070-215 67 40 (Motala)

Onsdag 26 september, kl 18-20 – Café Planet

Klimatrevyn får fart på klimatdebatten med föreställningen ”Nu hettar det till”. Efteråt diskuterar vi tillsammans de frågor och tankar som dykt upp under föreställningen.

Plats: Motala Bibliotek

Ansvarig: Line Holgerson, 070-191 54 02

Café Planet anordnas tillsammans med Studiefrämjandet och Motala Bibliotek .

Lördag 29 september, kl 9.30 – Soldatängen

Vi fortsätter att röja sly och buskar. Redskap har vi men ta med fika och arbetshandskar.

Plats: Samling vid anslagstavlan, Soldatängen

Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67

Är du intresserad att vara med i Soldatängens studiecirkel nästa år? Kontakta Thomas så berättar han mer!

Oktober

1-7 oktober (v.40) – Miljövänliga veckan

Utställning ’Fixa grejen’ ställs ut på Biblioteken i Motala och Borensberg. Vill du uppmärksamma hållbar konsumtion på din skola, arbetsplats eller butik? Läs och hämta mer info på Naturkontakt eller kontakta oss.

Miljövänliga veckan arrangeras varje år av Naturskyddsföreningen i hela Sverige.

Lördag 20 oktober, kl 10.  – Alle man ut!

Utflykt till Soldatängen med tipspromenad och gemensam grillning runt lägereld. Ta med egen matsäck. Utflykten riktar sig till nysvenskar men alla är förstås välkomna!

Ingen anmälan krävs.

Plats: Hagalund, Soldatängen

Samåkning: från Motalas centralstation, långtidsparkeringen kl. 9.45, kontakta ansvarig.

Ansvarig: Line Holgerson, 070-191 54 02
Utflykten är en del av projektet Alle man ut som arrangeras ihop med Studiefrämjandet och Friluftsfrämjandet

Söndag 21 oktober, kl 9.30 – Soldatängen

Vi fortsätter med höstens slyröjning.
I pausen kommer vi göra upp eld, så ta gärna med något att grilla.

Plats: Samling vid anslagstavlan, Soldatängen

Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67

Är du intresserad att vara med i Soldatängens studiecirkel nästa år? Kontakta Thomas så berättar han mer!

November

Söndag 11 november, kl 9.30 – Soldatängen

Vi fortsätter med höstens slyröjning.
I pausen kommer vi göra upp eld, så ta gärna med något att grilla.

Plats: Hagalund, Soldatängen

Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67

Måndag 19 november, kl 9.30 – Café Planet

Samtal om Vättern och andra sjöar och vattendrag i kommunen.

Plats: Motala Bibliotek

Ansvarig: Jonas Nordén, 070-966 73 99

Lördag 24 november kl. 9.30, – Soldatängen, årets sista!

Vi fortsätter med slyröjning och drar ris till brasplatsen. Fikapaus med grillning som höjdpunkt. Vid tveksamheter beträffande väderläge kontakta ansvarig.

Plats: samling vid anslagstavlan, Soldatängen

Ansvarig: Thomas Lundqvist, 073-078 06 67

Är du intresserad att vara med i Soldatängens studiecirkel nästa år? Kontakta Thomas så berättar han mer!

 

Programmet har tagits fram i samarbete med Studiefrämjandet

 

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

 ———-

Om Soldatängen

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)