Program

2020

Programpunkter kan komma att ändras. Hemsidan gäller i första hand. Önskar du ett tryckt program finns de att hämta på biblioteket, utvalda infopoints samt på Soldatängen. Kontakta styrelsen om du  istället vill ha det hemskickat. Programmet finns också att ladda ner som PDF här:
NF Program 2020

Naturskyddsföreningen i Motala har som ambition att genomföra alla ute-aktiviteter. vi följer myndigheternas rekommendationer genom att

  • hålla avstånd från varandra
  • inte samlas i grupper större än 10 personer (efter det bryter vi upp i flera grupper som kan sprida ut sig)
  • är man sjuk eller känner av symtom ska man stanna hemma
  • verktyg torkas av efter användning
  • fika utomhus är frivilligt

April

INSTÄLLT! Valborgsmässofirande på Soldatängen

Torsdag 30 april

Traditionellt valborgsmässofirande med brasa och sång!
Vi bjuder på grillad korv (inkl. veg.) och dricka. Ta med egen mugg.
Plats: Brasa vid Soldatängens vindskydd. Från Motala – ta riksväg 34 mot Linköping och sväng av åt höger strax innan vägen mot Askersund. (se Naturkartan)
Tänk på att det kan bli trångt med många bilar, samåk gärna eller gå/cykla till ängen.
Ansvarig: kontakta någon i styrelsen, se hemsidan för uppdaterad information.

Maj

INSTÄLLT! Vårträff vid Tycklingetornet med Vadstenakretsen

Måndag 4 maj kl. 18.30

Varje vår och höst träffas kretsarna i Motala och Vadstena vid Tycklingetonet. Detta är en tradition sedan mer än tjugo år tillbaka! I år tänkte vi cykla gemensamt i lugn takt till Tycklingetornet. Motalakretsen bjuder på grillkorv.
Samling: vid Coop Linden-parkeringen i Motala, kl 17 för cyklister, kl 18 för bilister.
Plats: Tycklingetornet, Vadstena.
Ansvarig: Eva-Britt Kemmer 070-691 64 37

Soldatängen

Söndag 10 maj kl. 9.30

Vi förbereder inför årets kosläpp och röjer och rensar kring stängslet. Med röjsåg, gren/handsax och sekatör röjer vi under stängslet. Vi ser också till att elen fungerar.
Samling: vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré.
Ansvarig: Line Holgerson 070-191 54 02

Biologiska mångfaldens dag – bioblitz vid bromma/e-lux

Fredag 22 maj kl. 17

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar och mossor och andra organismer i Bromma, norr om Varamon och kring stranden vid Electrolux-stranden. Vi rekommenderar att man cyklar dit!
Samling: vid tennisbanorna i Varamon, Motala
Ansvarig: Rolf Wedding och Gunnar Myrhede (MBF)
Aktiviteten anordnas tillsammans med Motala Biologiska Förening.

Kosläpp på Soldatängen

Lördag 23 maj kl. 11

Var med och hälsa korna välkomna till ängen! Passa på att ställa frågor till bonden.
Samling: vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré
Ansvarig: Line Holgerson 070-191 54 02

Fjärilssafari på Soldatängen

Lördag 30 maj kl. 10-12

Vi letar och lär oss känna igen några av vårens och försommarens fjärilar. Medtag matsäck.
Samling: Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvarig: Rolf Wedding 070-215 67 40

Juni

Utflykt till Motala ströms ravin, Ljungsbro

Söndag 7 juni kl. 13

Vi åker till Motala ströms gamla strömfåra vid Cloetta i Ljungsbro som idag är naturreservat. Området har höga naturvärden med bl.a. flera värdefulla och rödlistade arter bland fåglar, fladdermöss, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Första anhalt blir Jakobslund med många kulturminnen från vattenfallens tid. Vi blir guidade av Åke Wester – en eldsjäl i fråga om natur och miljö!
Samling: hos Karin Frisell, Perenner på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13 för vidare samåkning från Motala.
Ansvarig: Karin Frisell 070-776 00 22

Vilda Blommornas Dag

Söndag 14 juni kl. 16

Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblommor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika.
Samling: Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvarig: Bo Johansson 0768-14 87 44

Besök på Holmsjöhultsängen, Finspång

Söndag 28 juni kl. 9

Holmsjöhultängen vårdas av Naturskyddsföreningen Finspång. På ängen växer många fina ängsväxter, bl.a. fältgentiana som är rödlistad och utrotningshotad. Naturskyddsföreningen som sköter ängen gör ett fantastiskt arbete med att hålla hävden så att den fortfarande kan bibehålla sin växtplats på ängen. Förutom de rara växterna är det ett fint utflyktsmål en riktig idyll. Medtag stövlar och matsäck.
Samling: Samåkning från Drottninggatan 57 i Motala kl. 9, beräknad hemkomst ca kl. 14.
Föranmälan: Anmälan och ange om du har tillgång till bil till Elke Myrhede 070- 364 51 00
Anordnas av Motala Biologiska Förening.

Augusti

Slåtter på Soldatängen

Lördag 1 augusti från kl. 9
Slåttern är en höjdpunkt i vårt ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition.
Samling: Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67

Skogsträdgården i Hjortkvarn

Söndag 2 augusti kl. 13

Vi besöker Åfallets skogsträdgård i Hjortkvarn. Det är en skogsträdgård med självplock, plantskola och självhushåll m.m. Vi får en guidning på några timmar av Victor Säfve som grundat föreningen Skydda Skogen och varit skogsansvarig på Greenpeace Norden. Gå gärna in på Åfallets hemsida och se vad de gör!
Samling hos Karin Frisell, Perenner på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13 för vidare samåkning.
Ansvarig: Karin Frisell
070-776 00 22

Slåtter på Soldatängen

Lördag 8 augusti kl. 9
Vi fortsätter slåtterarbetet, då det inte brukar räcka med en dag för detta.Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition.
Samling: Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67

Utflykt till Råå uddar – naturreservat vid Vätterns strand

Söndag 30 augusti kl. 9

Vi vandrar omkring i naturreservatet Råå uddar som ligger fint vid Vätterns strand, norr om Motala i Askersunds kommun. Vi tittar även på en planerad utvidgning av reservatet. Ta med matsäck och badkläder om du önskar bada.
Samling: vid Motala Biologiska Förenings samlingsplats Drottninggatan 57, kl. 9
Ansvarig: Rolf Wedding 070-215 67 40
Aktiviteten anordnas tillsammans med Motala Biologiska Förening

September

Länsstämma

Solvikens vandrarhem och konferens vid Sommen, Tranås

Naturskyddsföreningen Östergötland välkomnar alla naturskyddsföreningens medlemmar boende i Östergötland till årsmöte. Är du intresserad av att engagera dig i regionala miljö- och utvecklingsfrågor ta kontakt med länskretsens styrelse!
Alla medlemmar är välkomna, för samåkning, kontakta någon i styrelsen i Naturskyddsföreningen i Motala.

… 

Programplanering

  • Vill du vara med att planera nästa års program? – Kontakta oss!
  • Har du en programidé eller önskemål om ändring av tidigare programpunkter? – Skicka dem till oss!
  • Vill du (och kanske en kompis) anordna en klädbytardag eller annan aktivitet? – Kontakta oss så hjälps vi åt att anordna det!
  • Vill du eller någon du känner hålla i en föreläsning, naturguidning, tävling i artkunskap eller något annat? – Kontakta oss så kan vi ta med det i programmet! Ersättning kan diskuteras.

För att komma i kontakt med Programgruppen, kontakta Line Holgerson så snart som möjligt på lineholgerson@gmail.com eller 0701915402.

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

Vi sköter Soldatängen!

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)