Program

2019

Hela programmet i utskriftsversion (pdf): NF_Program_2019

 

Valborgsfirande på Soldatängen
Tisdag 30 april kl. 18

Uppdaterad!

Eftersom det råder eldningsförbud kommer vi inte tända brasan. I övrigt kan vi utlova traditionsenligt valborgsfirande med vårtal, sång, naturguidning och tipspromenad!

Vi bjuder också på grillad korv. Ta med egen mugg.

Plats: Soldatängen, Hagalund
Ansvarig: Line Holgerson, 070-191 54 02

Maj

Vårträff vid Tycklingetornet med Vadstenakretsen
Måndag 6 maj kl. 18:30

uppdaterad!

Varje vår och höst träffas kretsarna i Motala och Vadstena vid Tycklinge. Detta är en tradition sedan lång tid tillbaka! I år firar vid 25 år och Motalakretsen bjuder på smörgåstårta! Vi hoppas på en ljummen vårkväll med många vårfåglar och gott sällskap.

Plats: Tycklingetornet, Vadstena.
Samåkning från Motalas centralstation, långtidsparkeringen kl. 18.
Ansvariga: Eva-Britt Kemmer 070-691 64 37 och Rolf Wedding 070-215 67 40

 

Lövskogsområdet Karshult
Torsdag 16 maj kl. 18

Guidning i det blivande naturreservatet Karshult som är ett stort lövskogsområde med rik flora. Kommunekolog Staffan Karlsson berättar om kommunens planer för området.

Samåkning från Motalas centralstation, långtidsparkeringen kl. 18 för samåkning.
Ansvarig: Rolf Wedding, 070-215 67 40

 

Trädgårdsmässa – Trädgård och uterum, Medevi Brunn
Lördag-söndag 18-19 maj kl. 10-17

Hälsa på oss på årets Trädgårdsmässa! Hos oss hittar du tipsen för att skapa biologisk mångfald i din trädgård. Var med och tävla om eko-priser. www.trädgårdsmässa.se

 

Biologiska mångfaldens dag – bioblitz
Onsdag 22 maj kl. 17

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar och mossor och andra organismer på Soldatängen.

Plats: Soldatängen, Hagalund
Ansvarig: Rolf Wedding, 070-215 67 40
Samarrangemang med Motala Biologiska Förening.

 

Juni

Guidning på Nubbekullen
Måndag 10 juni kl. 18

Vi kombinerar natur och kultur och besöker Västra Ny hembygdsförening där vi får en guidning. Konstnären August Malmström som målade den kända tavlan Grindslanten är född på Nubbekullen. Här finns även en liten, vackert blommande slåtteräng som vårdas av hembygdsföreningen.
Ta med egen fika.

Samling: Motalas centralstation, långtidsparkeringen, kl. 18
Ansvarig: Rolf Ström, 070-543 82 51

 

Vilda Blommornas Dag
Söndag 16 juni kl. 16

Blomstervandring på Soldatängen bland ängsblommor, orkidéer och skogsklockor. Ta gärna med fika.

Plats: samling vid Soldatängens entré vid RV34
Ansvarig: Bo Johansson, 0141-21 92 69 eller 0768-14 87 44

… 

Programplanering

  • Vill du vara med att planera nästa års program? – Kontakta oss!
  • Har du en programidé eller önskemål om ändring av tidigare programpunkter? – Skicka dem till oss!
  • Vill du (och kanske en kompis) anordna en klädbytardag eller annan aktivitet? – Kontakta oss så hjälps vi åt att anordna det!
  • Vill du eller någon du känner hålla i en föreläsning, naturguidning, tävling i artkunskap eller något annat? – Kontakta oss så kan vi ta med det i programmet! Ersättning kan diskuteras.

För att komma i kontakt med Programgruppen, kontakta Line Holgerson så snart som möjligt på lineholgerson@gmail.com eller 0701915402.

Medlemsservice: Frågor om medlemskap, gåvor, adressändring m.m.
medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30). (https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kontakta-oss)

Vi sköter Soldatängen!

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala. Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet. Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden. På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap. Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd. Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Hitta hit: 6491705, 503815 (SWEREF99 TM nord, öst)