Program

Pdf-fil för utskrift: Årsprogram 2017

Kärsbyåns utlopp i Vättern

 


Flera av våra aktiviteter är arrangerade med stöd av Studiefrämjandet.

 


HÖSTPROGRAM 2017

SEPTEMBER

 

Mån 4 sep               Höstträff vid Tycklingetornet
Inställt pga av vädret

 

Lör 16 sep              Soldatängen
kl. 9.30
Röjning

Vecka 40                Miljövänliga veckan
Årets tema är kemikalier i badrumsskåpet
Vi brukar ordna med infoutställningar i biblioteken.
Kontaktperson: Inger Lundqvist tel. 0141-421 86


OKTOBER

Lör 7 okt                Soldatängen
kl. 9.30
Röjning

———–

Ons 25  okt             Livet i Sapmi
kl. 18.00
Del 2 på temat om samerna. Lars-Paul Kroik berättar
om sin uppväxt som renskötare och hur villkoren har
förändrats. Det är också 100 år sedan den 1:a samiska
kongressen hölls.
Kontakt: Thomas Lundqvist 0141-421 86
Entré 40 kr inkl.kaffe.

Plats: Dagcentralen, Svanen Borensberg.

———–

Lör 28 okt              Soldatängen
kl. 9.30
Röjning


NOVEMBER

Lör 18 nov              Soldatängen
kl. 9.30
Röjning

 ———-

Om Soldatängen

Soldatängen har sedan år 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen Motala.

• Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid
växer till och skuggar fältskiktet.

• Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och små- kvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävd-beroende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden.

• På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap.

• Därefter släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd.
• Under hösten fortsätter arbetet med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har planerade ängsdagar där alla är välkomna att hjälpa till. Redskap finns till det mesta, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa under den kalla årstiden.

Under år 2015 byggde vi ett vindskydd och förbättrade grillplatsen, vilket gjort
platsen än mer attraktiv. Det är fritt att använda grillplatsen även andra dagar än då vi har aktiviteter på ängen. Ved kommer att finnas där och det enda vi begär är att man städar efter sig.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra ängar har en motsvarighet till.

Kontaktpersoner för ängsskötseln är:

Thomas Lundqvist tel. 0141-421 86 alt. 0730-750 677 och Bo Johansson tel. 0141-21 92 69