Program 2024

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Motala programsida! Nya aktiviteter kan tillkomma så titta gärna in lite då och då! 

Engagera dig i någon av våra grupper

Under 2024 genomförs två studiecirklar; en som syftar till att öka kunskapen om PFAS och en matlagningscirkel där deltagarna lär sig att laga klimatsmart, säsongsanpassad och vegetarisk mat. Det finns även en arbetsgrupp som utvecklar barn- och ungdomsverksamheten. Läs mer om dessa och hur du deltar längst ner på sidan.

Vi har även två mer permanenta arbetsgrupper, Soldatängen och opinionsgruppen. Mer info finns under flikarna Soldatängen respektive Politisk påverkan.

Samtliga aktiviteter genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

Hämta programmet för utskrift: Program_2024

Program 2024

Förslåtter på Soldatängen
onsdag 24 juli från kl. 17
Vi förbereder slåtterdagen genom att slå av en del av slåtterängen med slåtterbalk och lie. Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 4

Slåtter på Soldatängen
lördag 3 augusti från kl. 9
Slåttern är en höjdpunkt i vårt ängsarbete. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen
finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition. I år är det 30 år sen föreningen började arbetet på ängen och det uppmärksammar vi lite särskilt. Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34.
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-0780667

Slåtter på Soldatängen lördag
10 augusti kl. 9
Vi fortsätter slåtterarbetet. Vi slår med lie och räfsar ihop det slagna. Redskapen finns på plats. Vi lär ut att använda dem på traditionellt sätt. Vi välkomnar alla! Att slå med lie är en upplevelse att ta vara på. Ta med fika. Vid rasten brukar vi bjuda på sång och musik, också det en tradition. Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34.
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-0780667

Slåtter på Soldatängen
torsdag 15 augusti kl. 17
En extra slåtterdag där vi tar hand om de ytor vi inte hunnit slå under slåtterdagarna. Är slåttern redan färdig hjälps vi åt med andra sysslor på ängen. Medtag fika. Samling vid Soldatängens entré vid riksväg 34.
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Trivselkväll med Vadstenakretsen på Soldatängen
måndag 2 september kl 18
Vi träffar Vadstenakretsen och njuter av september-äng. Vi bjuder på raggmunk vid vindskyddet. Tipspromenad för stora och små deltagare. Samling vid Soldatängens vindskydd.
Ansvarig Eva-Britt Kemmer 070-691 6437

Slåtter vid Meltorpsgruvan Godegårds hembygdsförening
torsdag 5 september kl. 18
Vi är inbjudna av Godegårds hembygdsförening att hjälpa till med slåtter på det blomsterrika gruvområdet vid Meltorp. Medtag fika.
För samåkning kontakta Rolf Wedding 070-215 67 40.

Hamling av träd på Soldatängen
lördag 14 september från kl. 9.30
Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 40-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter. Samling vid Soldatängens entré.
Ansvarig: Bo Johansson 076-814 87 44

Hamling och röjning på Soldatängen
lördag 28 september från kl. 9.30
Ängsarbetet fortsätter med röjning och hamling av träd. Nu börjar det också bli läge att tända grillen så ta gärna med något att grilla. Samling vid Soldatängens entré.
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Naturvårdsröjning på Soldatängen
lördag 12 oktober från kl. 9.30
Genom att röja sly, ta bort buskar och även träd ger solljuset livskraft åt den lågväxande floran, och vi får en ökande artrikedom. Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen. Samling vid Soldatängens entré.
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Naturvårdsröjning
söndag 10 november från kl. 9.30
Årets sista arbetsdag på Soldatängen. Vi förbereder inför adventsbrasan och inför vintern och tar in elaggregat och vattenpump. Fikapausen vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen. Samling vid Soldatängens entré.
Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40

Adventsbrasa på Soldatängen
söndag 1 december från kl. 14
Vi avslutar året på Soldatängen med en adventsbrasa. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Samling vid Soldatängens vindskydd. Parkera gärna vid Soldatängens entré.
Ansvariga Tomas Lundqvist 073-0780667 och styrelsen

 

Kalendarium – aktiviteter 2024

Naturvårdsröjning på Soldatängen lördag 13 januari från kl. 9.30

Medlemsträff söndag den 21 januari kl. 15-17

Mörker tisdag 6 februari från kl. 18.30

Naturvårdsröjning på Soldatängen söndag 18 februari från kl. 9.30

Naturvårdsröjning på Soldatängen lördag 2 mars från kl. 9.30

Årsmöte (kretsstämma) och bildvisning söndag 17 mars kl. 15-18.

Arbetsdag på Soldatängen lördag 23 mars från kl. 9.30

Fagning på Soldatängen onsdag 17 april från kl. 17.30

Arbetsdag på Soldatängen lördag 4 maj från kl. 9.30

Vårträff vid Tycklingetornet med Vadstenakretsen måndag 6 maj kl. 18.30

Utflykt till Laxåskogarna söndag 12 maj

Röjning på Soldatängen lördag 18 maj från kl. 9.30

Världsmiljödagen – Cykelutflykt till Soldatängen onsdag 5 juni kl 17.

Vilda blommornas dag söndag 16 juni kl. 16

Förslåtter på Soldatängen onsdag 24 juli från kl. 17

Slåtter på Soldatängen lördag 3 augusti från kl. 9

Slåtter på Soldatängen lördag 10 augusti kl. 9

Slåtter på Soldatängen torsdag 15 augusti kl. 17

Trivselkväll med Vadstenakretsen på Soldatängen måndag 2 september kl 18

Slåtter vid Meltorpsgruvan Godegårds hembygdsförening torsdag 5 september kl. 18

Hamling av träd på Soldatängen lördag 14 september från kl. 9.30

Hamling och röjning på Soldatängen lördag 28 september från kl. 9.30

Naturvårdsröjning på Soldatängen lördag 12 oktober från kl. 9.30

Naturvårdsröjning söndag 10 november från kl. 9.30

Adventsbrasa på Soldatängen söndag 1 december från kl. 14

 

Studiecirkel PFAS

En studiecirkel genomförs under 2024 med syftet att öka kunskapen om PFAS och hur det kan påverka livsmiljön i Motala kommun. Den ökade kunskapen blir ett viktigt bidrag till påverkansarbetet. Gruppen räknar med att ses var 14e dag.
Vill du vara med, kontakta: Karin Frisell, varamobadens.ht@telia.com , 070-776 00 22

 

Barn- och ungdomsverksamhet

Vi vill gärna få igång en mer aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Motalakretsen. Därför har en arbetsgrupp bildas för att utveckla verksamhetsformer för just målgruppen barn och ungdomar. Gruppen träffas ca 1 gång per månad.
Vill du vara med, kontakta: Eva-Britt Kemmer, eva.britt.kemmer@gmail.com , 070-691 64 37

 

Matlagningscirkel

En matlagningscirkel startas med inriktningen klimatsmart, säsongsanpassad och vegetarisk mat. Målsättningen är att träffas ca 4 gånger under året där deltagarna turas om att laga mat hos varandra. Ett första planeringsmöte är inbokat 7 mars hos Lena Jungbeck på Fågelvägen 1, Varamon.
Vill du vara med, kontakta: Lena Jungbeck, lenazj57@gmail.com , 070-349 84 12

 

Kontaktuppgifter till Naturskyddsföreningen i Motala

Frågor om eller till styrelsen

e-post: motala@naturskyddsforeningen.se telefon: Karin Frisell 070-776 00 22

Övriga aktuella kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på vår hemsida:

motala.naturskyddsforeningen.se