Naturskyddsföreningen överklagar detaljplan för Kantarellen 5, Varamon

Vi har idag lämnat in vår överklagan av detaljplanen för Kantarellen 5. Vi återkomaramer inom kort med en artikel om detta. Vi bifogar här de dokument vi sänt in till Motala kommun för vidarebefordran till Mark- och miljödomstolen. Här nedan är länkar till överklagandedokumenten. Överklagande Naturskyddsföreningen detaljplan Kantarellen 5 1) Kommunens beslutsdokument om betydande-miljopaverkan 2) […]

Läs mer

Valårsenkäten 2022 besvarad och kommenterad

Idag publicerar vi Naturskyddsföreningen i Motalas kommentarer av de svar som inkommit på den Valårsenkät som sex politiska partier i Motala Kommunfullmäktige besvarat. Den kommande mandatperioden 2022 – 2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala har Naturskyddsföreningen i Motala undersökt de lokala partiernas […]

Läs mer

Öppet demokratisk samhälle

Den kommande mandatperioden 2022-2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala undersöker Naturskyddsföreningen i Motala de lokala partiernas hållning i några viktiga lokala frågor via en valårsenkät som sänts ut till samtliga partier representerade i Motala Kommunfullmäktige. Vi ser framförda frågor och svar […]

Läs mer

MVT. Båtens dag lockade många båtentusiaster.

I hamnen hade Naturskyddsföreningen i Motala slagit upp ett stånd, där man lät de små besökarna fiska skrot. ”Det är tänkt att vara lite pedagogiskt upplagt för att visa barnen att skräpet inte ska ligga i naturen, speciellt inte på Vätterns botten”, säger Karin Frisell från Naturskyddsföreningen. Varje barn bjöds även på kravmärkt naturgodis efter […]

Läs mer

Öppet brev angående konstgräsplan på Borens IF i Motala, #konstgräs

”Öppet brev” Till Kommunstyrelsen och ansvarig beslutsfattare i Motala kommun Vi har fått kännedom om att en konstgräsplan ska anläggas på Borens  IP, invid Boren. Vi saknar projektdokument och genomtänkt utredning rörande: ·   påverkan genom mikroplasters väg ut i vatten och luft ·   för naturen störande belysning på årstid då det normalt är mörkt här ·   ljud från […]

Läs mer

Svar till insändare ”När får brukningsvärd jordbruksmark bebyggas?

I Insändaren konstaterar att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Detta behov kan inte tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  Enligt MB kan exploatering genomföras efter noggranna […]

Läs mer

Kretsmöte / Årsmöte 13 mars 2022

Välkomna till årets kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Motala! Mötesplats: Folketshus, Motala, Sjögatan 5 Tid: 13 mars 2022, kl. 15. Kom gärna lite innan så vi kan hålla tiderna Program 15:00-15:05 Kretsens ordförande hälsar välkommen 15:05-16:00 Ordinarie kretsstämma enligt dagordning 16:00-16:15 Smörgåstårta och kaffe/te (fika gör vi under föredraget 16:15-16:55 Motalaförebilden Mattias berättar om vad han […]

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan Kantarellen 5

Den 14 februari 2022 lämnade Naturskyddsföreningen i Motala in sitt yttrande. Vårt yttrande avslutas enligt följande: Naturskyddsföreningen i Motala anser att Varamon som viktigt besöksmål och rekreationsområde ska bevaras långsiktigt hållbart, varför vi föreslår att föreslagen detaljplan som nu granskas kommer att avslås. Läs hela vårt yttrande i bifogas pdf-fil: Ytrrande detaljplan för Katarellen 5^J […]

Läs mer

Öppet brev till Riksdagens Civilutskott

Idag, 2021-01-22 har vi sätt följande öppna brev till Civilutskottet. Öppet brev till Riksdagens Civilutskott Värna vår rätt att överklaga! På regeringens hemsida går följande att läsa: ”Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser och en fungerande rättssäker stat förstärker skyddet för de […]

Läs mer