Motala kommun har undermåliga kunskaper i gällande miljörätt

Kommentarer till Harriet Svenssons insändare ”Ovanligt att MÖD upphäver detaljplanebeslut” i MTV 23-05-12. Naturskyddsföreningen i Motala instämmer i den kritik som Harriet Svensson framför över allvarliga brister i Motala kommuns samhällsplanering, som nu tydliggörs av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) beslut att upphäva detaljplanen för platsen där Lalandias huvudanläggning skulle inrymmas. Harriet framför att det är […]

Läs mer

Vi bjuder in till årsmöte söndag 12 mars 2023

Välkommen på årsmöte den 12e mars, kl.15-18, i Studiefrämjandets lokaler Smedjegatan1, Ängdalen. (vägbeskrivning) Entomolog Kjell Antonsson från Naturum Tåkern kommer och berättar om en mängd nyupptäckta insekter på Omberg! Vi bjuder på fika, så anmäl dej gärna till Karin Frisell tel.070 7760022, senast den 9e mars. Ta gärna del av årsmöteshandlingarna genom att klicka på […]

Läs mer

Länsstyrelsens kommenterar vårt debattinlägg

Länsstyrelsen lämnade följande kommentarer till Naturskyddsföreningen i Motala’s debattinlägg om felaktiigt förvärvsbeslut som publicerades 2023-02-25: Publicerat i MVT.se den 1023-02-25. Länsstyrelsen svarar: ”Det krävs fler beslut och prövningar innan området kan bebyggas” I Sverige är det, genom plan- och bygglagen, kommunerna som ansvarar för planläggning och byggande. Här ingår att göra avvägningar för hur ett […]

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar i strid mot gällande rätt

Länsstyrelsen har beviljat förvärvstillstånd för bostadsbyggnation på jordbruksmark i Djurkälla i strid mot gällande rätt Motala kommun har efter millennieskiftet strävat efter att utvidga tätorten norrut, utmed Vättern. Man avser att förändra vår 11 000 åriga Vätternbygd genom att införa stadskvarter, asfalterade gator, villor och radhus.  Exploateringen, där östra delarna av Djurkälla står först i tur, […]

Läs mer

Replik på MVT:s Ledare den 21 december 2022

Läs vår replik nedan från Naturskyddsföreningen i Motalas replik på MVT:s Ledare den 21 december, vilken publicerades samma dag som tidningen publicerade ett reportage med oss där vi kritiserade bostadsplanerna på jordbruksmarken i Djurkälla. Replik på ledare av Tobias Josefsson 21/12-22 Människan har i alla tider satt bo på de allra finaste och bördigaste platserna. […]

Läs mer

Inspirationsföreläsning och framtidsworkshop

Naturskyddsföreningen i Motala bjuder in till Inspirationsföreläsning och framtidsworkshop Tisdag den 22 november Vi lyser upp novembermörkret genom att bjuda in alla intresserade till samvaro med soppa, inspirationsföreläsning och workshop. Gästar oss gör Fredrik Warberg, hållbarhetskonsult och medgrundare till föreningen Tidsverkstaden i Göteborg, samt medförfattare till boken Rik på riktigt. Fredrik gör en framtidsspaning till […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar detaljplan för Kantarellen 5, Varamon

Vi har idag lämnat in vår överklagan av detaljplanen för Kantarellen 5. Vi återkomaramer inom kort med en artikel om detta. Vi bifogar här de dokument vi sänt in till Motala kommun för vidarebefordran till Mark- och miljödomstolen. Här nedan är länkar till överklagandedokumenten. Överklagande Naturskyddsföreningen detaljplan Kantarellen 5 1) Kommunens beslutsdokument om betydande-miljopaverkan 2) […]

Läs mer

Valårsenkäten 2022 besvarad och kommenterad

Idag publicerar vi Naturskyddsföreningen i Motalas kommentarer av de svar som inkommit på den Valårsenkät som sex politiska partier i Motala Kommunfullmäktige besvarat. Den kommande mandatperioden 2022 – 2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala har Naturskyddsföreningen i Motala undersökt de lokala partiernas […]

Läs mer