Soldatängen

Regelbunden bruk av ängen skapar livsmiljöer för hotade arter och bidrar till en biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om Soldatängen och vilket arbete som lagts ner de senaste 20 åren.

Under Program kan du läsa när nästa aktivitet på Soldatängen är!