Välkommen!

En hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Naturskyddsföreningen Motala är din lokala miljöorganisation som vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade i kommunen. Vi vill väcka engagemang, utbilda och sprida kunskap om miljö och hälsa och verka för att skydda och vårda vår värdefulla natur genom att skapa opinion, granska lokala planer och utkräva ansvar av lokala makthavare.

Vill du vara med och påverka? Kontakta oss!

support_icon

soldatängen_s naturen_s
Soldatängen
Soldatängen har sedan 1994 vårdats av naturskydds-föreningen i Motala. Ängen har blivit klassad som Natura 2000-område.
Läs mer
Nyheter
Här lägger vi in nyheter i form av artiklar och dessa länkas även in på vår facebook-sida. 
Läs mer
Vatterbygd_s paverka_s
LONA-projekt Vätterbygd Motala
Läs mer
Remisser
Vi svarar på remisser från bl.a. Motala Kommun, Länsstyrelsen, Banverket och Trafikverket.
Läs mer
styrelsen_ss Naturkraft_s
Motalakretsens styrelse
Läs mer
Naturkraft
En naturcirkel på initiativ av kvinnor från Somalia.
Läs mer
program_s motala_s
Program
Här redovisar vi vårt program med planerade aktiviteter för 2017. Håll dock ögonen på hemsidan då mer spontana aktiviteter läggs in efter hand. Läs mer
Debattinlägg
Vi sänder in debattartiklar och skickar öppna brev i ämnen som vi anser är prioriterade.
Läs mer
Bona-Folkhogskola- 190s Bona-Folkhogskola- 190s
Skydda Bromma och Kärsby
Läs mer
Besök på Bona Folkhögskola
Läs mer

 Våra närmsta grannar

vadstena_s odeshog_s
Kretsen Vadstena
Läs mer
Kretsen Ödeshög
Läs mer
linkoping_s finspang_s
Kretsen Linköping
Läs mer
Kretsen Finspång
Läs mer
Ostergotland_s Bild 7s
Länskretsen Östergötland
Läs mer
Cykelkraft i Motala
Läs mer
skanninge_s askersund_s
Kretsen Mjölby
Ej klar med sin nya hemsida.
Därför länk till facebook.
Läs mer
Kretsen Askersund
Läs mer