Besök på Bona Folkhögskola

Bona Folkhogskola

Igår, tisdag den 22 april 2014, besökte vi Bona Folkhögskola, i ett led kring vårt projekt Bra Miljöval 2014. Vi som höll i aktiviteten från Naturskyddsföreningen i Motala var Inger Rosenberg och Rolf Ström. Vårt fokus är ju att skapa mer diskussion kring miljöfrågorna under supervalåret 2014. Som lokalt projekt i Motala är det förstås främst lokala miljöfrågor vi främst arbetar med i projektet. Folkhögskolan har sina lokaler i Gamla Motala verkstads administrativa lokaler. Högst upp i huset, 4 trappor upp, ligger deras mysiga matsal som även kombineras som samlingslokal. Här riggade vi upp för en presentation och inbjudan till eleverna att formulera sina frågor kring klimat och miljö i Motala. Vi samlades vid ordinarie fikapaus och de flesta elever och lärare fanns med. Det blev många deltagare och vi missade förstås att fotografera, förutom bilden ovan. De församlade lyssnade och deltog i vår aktivitet som gick ut på att sätta upp post-it-lappar med aktuella frågor. Det var ingen brist på engagemang och här följer de frågor/uppmaningar som ställdes:

Ämnesområde

Fråga / uppmaning

Mat Inför köttskatt
Inför Vego/vegan-eko-miljövecka
Energi Vad är viktigaste åtgärden för energieffektivisering?
Motala ska satsa på solenergi!
Bidrag till att skaffa solceller till sina hus.
Ekonomi Inför gratis preventivmedel och mensskydd till alla under 20.
Trafik Minska bullret från trafiken i stan!
Inför bättre sätt och mindre krångligt att köpa bussbiljett
Inför bättre och tätare busstrafik
Gör det gratis att ta med sin cykel på pendeln och bussen.
Skapa mer cykelvägar i kommunen ( inte bara i tätorten!)
Hur ska man kunna sortera soporna om man inte har bil?
Klimatförändringar Hur ska vi agera för att minska världens klimatflyktingar?
MYCKET större krav att ändra livsstil (det gäller alla) Piska o morot
Giftfri miljö Vad kan vi göra så att bina inte försvinner?
Bevara ett bra dricksvatten (stoppa skjutningarna över Vättern)
Hårdare straff för nedskräpning
Tänker ni anstränga er för att göra Motala Verkstad hälsosamt?
Sluta med resursslöseri
Till politikerna Är ni bra förebilder?