Slutrapport: Förstudie Biosfärområde i Motala

Den 2016-03-02 beviljade Länsstyrelsen Östergötland ett statligt bidrag till ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med syfte att utreda  förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern.

Projektet har drivits av Naturskyddsföreningen i Motala. Projektet är nu avslutat och en slutrapport har tagits fram. Den 2016-04-20 beslutade Länsstyrelsen i Östergötland att godkänna att projektet genomförts enligt bidragsbeslutets villkor.

För frågor rörande projektet, kontakta Rolf Ström, strom.rolf@gmail.com

Här kan ni läsa slutrapporten i sin helhet:

Slutrapport 2020-03-31

Del 1 Inledning, Biosfärområde – modellområde, Metod ==> LONA-projekt Slutrapport 2020 del 1 Inledning o Metod
Del 2 Potentiellt biosfärområde i Motala ==> LONA-projekt Slutrapport 2020 del 2 Potentiellt biosfärområde Naturvärden
Del 3 Potentiellt biosfärområde kulturhistoriska värden, slutsatser av studien, referenser ==> LONA-projekt Slutrapport 2020 del 3 Potentiellt biosfärområde Kulturhistoriska värden o slutsatser
Hela slutrapporten på en sida: ==> LONA-projekt Slutrapport 2020-03-31 – en webbsida

 

Karta över Potentiellt biosfärområde

Kartdokument med potentiella buffertzoner och kärnområden 

==> Karta potentiellt biosfärområde – 5 Buffertzoner – A2 – 2020-03-30
==> Karta potentiellt biosfärområde – Planeringsunderlag – A2 – 2020-03-30