Valår 2022

Varmt välkommen till vår presentation över Valår 2022, en sida där vi presenterar våra aktiviteter, vår valenkät som vi ber våra politiker i Motala svara på, vilka frågor vi vill fokusera på under detta lokala val. Det är ju så att mycket av det som ska ske nationellt, måste genomföras lokalt.

Här nedan är några av de frågor vi vill fokusera på under valåret:

Naturskyddsföreningen i Motala anser att:

  • sjön Vättern måste skyddas bättre genom bl.a utökat geografiskt skyddsområde,
  • samhällsplaneringen måste bli mer långsiktigt hållbar samtidigt som vi värnar om vår unika natur- och kulturmiljö,
  • det måste bli lättare att välja ta cykeln till jobbet, affären och fritidsaktiviteterna,
  • matjorden måste skyddas från bebyggelse och värnas genom sunda jordbruksmetoder,
  • klimatomställningen är nödvändig men eftersom den också ger renare luft, bättre folkhälsa och fler arbetstillfällen måste detta tas tillvara och fokuseras på,
  • vi måste lägga mer fokus på att bli mer transportsnåla och klimatsmarta genom att minska behovet av transporter och då inte sprida ut byggnationen av bostäder och arbetsplatser geografiskt.
  • mer tyngd måste läggas på att ta fram konkreta lokala mål enligt Agenda 2030 genom ökad kontinuerlig samverkan mellan kommunen och civilsamhället.

 

Länk till vår slutrapport Förstudie biosfärområde i Motala.: