Fakturering- och bankuppgifter

Faktureringsadress: 

Naturskyddsföreningen i Motala
c/o Rolf Ström
Stekelstigen 14
59152 Motala

Bankuppgifter:

Bank Nordea
Plusgirokonto 480 25 92-8

Swish konto 123 387 37 18

Organisationsnummer
824001-0606