Kretsstyrelsen

2019-2020

Om du har frågor eller intresserad att engagera dig, kontakta någon av oss eller maila till motala@naturskyddsforeningen.se 

Ordförande och postmottagare
Line Holgerson,
tel: 070-191 54 02
e-post: Klicka här

Vice ordförande
Karin Frisell
tel: 070-776 00 22
e-post: Klicka här

Kassör och pressansvarig
Rolf Ström
tel: 070-543 82 51
e-post: Klicka här

Övriga styrelseledamöter
Eva-Britt Kemmer,
tel: 070-691 64 37
e-post: Klicka här

Inger Rosenberg,
tel: 0141-23 11 30
e-post: Klicka här

Malin Thörnblom,
tel: 070-821 41 63
e-post: Klicka här

Suppleanter
Jonas Nordén,
tel: 070-966 73 99
e-post: Klicka här

 

==> Årsmöteshandlingar