Styrelse

Ordförande
Line Holgerson,
tel: 070-191 54 02
e-post: Klicka här

Kassör och pressansvarig
Rolf Ström
tel: 070-543 82 51
e-post: Klicka här

Övriga styrelseledamöter
Eva-Britt Kemmer,
tel: 070-691 64 37
e-post: Klicka här

Inger Rosenberg,
tel: 0141-23 11 30
e-post: Klicka här

Rolf Wedding
tel: 070-215 67 40
e-post: Klicka här

Gerhard Wittmann
tel: 0141-80043
e-post: Klicka här

Suppleanter
Jonas Nordén,
tel: 070-966 73 99
e-post: Klicka här

==> Årsmöteshandlingar