Kretsstyrelsen

2022-2023

Om du har frågor eller intresserad att engagera dig, kontakta någon av oss eller maila till motala@naturskyddsforeningen.se 

Styrelseledamöter

Eva-Britt Kemmer, Post- och mailmottagare
tel: 070-691 64 37
e-post: Klicka här

Karin Frisell
tel: 070-776 00 22
e-post: Klicka här

Rolf Ström, kassör
tel: 070-543 82 51
e-post: Klicka här

Malin Thörnblom,
tel: 070-821 41 63
e-post: Klicka här

Märit Franzén
e-post: Klicka här

Safaa Alsawah
e-post: Klicka här

Lena Ring
e-post: Klicka här

José Manuel Delgado
e-post: Klicka här

Suppleanter
Jonas Nordén,
tel: 070-966 73 99
e-post: Klicka här

Åsa Strandberg
e-post: Klicka här

==> Årsmöteshandlingar