Kretsstyrelsen

2022-2023

Om du har frågor eller intresserad att engagera dig, kontakta någon av oss eller maila till motala@naturskyddsforeningen.se 

Ordförande
Vakant

Styrelseledamöter

Karin Frisell, Post- och mailmottagare
tel: 070-776 00 22
e-post: Klicka här

Anders Dahl, kassör
tel: 070-393 92 39
e-post: Klicka här

Tom Åström
tel: 070-440 22 66
e-post: Klicka här

Lena Ring
tel: 073-097 01 50
e-post: Klicka här

Alexandra Abdallah
tel: 070-490 64 71
e-post: Klicka här

Suppleanter

Rolf Ström
tel: 070-543 82 51
e-post: Klicka här

Per Fredäng

 

==> Årsmöteshandlingar