Hitta till Soldatängen

Soldatängen ligger utmed riksväg 34 utanför Motala, ungefär mittemot Kolmetorpskorset (väg mot Askersund/Örebro). Från Motala, ta höger in på grusvägen och parkera vid ingången (öppning i hörnet på staketet). Ängen ligger alldeles intill riksvägen, omgiven av en trädgärdesgård.

Soldatängen ligger strax utanför Motala utmed väg 34

Soldatängen är ett Natura 2000-område med ett rikt växtliv. Intill vindskyddet finns en grillplats