Lästips

Här är några intressanta boktitlar för alla åldrar:

NATURLIGTVIS! – Naturskyddsföreningens årsbok 2020

Allt fler arter trängs undan av vårt hårda utnyttjande av naturen. För att vända utvecklingen krävs stora grepp, men även små insatser har betydelse. Boken guidar dig till hur du själv kan främja den biologiska mångfalden i trädgården. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen.se eller lånas på biblioteket.

JORDEN RUNT PÅ 80 TRÄD av Jonathan Drori:
En exposè av jordens träd – kontinent efter kontinent. Som det står på omslaget; en global resa fylld av natur, historia och förundran. Rolig att läsa och fylld av fakta.

KONSTEN ATT HUGGA TRÄD OCH HA SKOGEN KVAR av Mikael Karlsson. I boken beskriver Mikael lättfattat ett klimatsmart och miljövänligt sätt att bedriva skogsbruk med hyggesfria metoder, vilket gynnar både den biologiska mångfalden och minskar klimatpåverkan.

SKOGEN av Peter Wohlleben

Detta är en bok om skogen och dess många invånare. Om alltings komplexitet, utsatthet och om att allt levande hör ihop och att vi måste vårda det.

GALEN I HUMLOR av Dave Goulson
Den engelske forskaren Dave Goulson har skrivit om djurvärldens mindre varelser med inlevelse, kunskap och humor. Inte minst lyfter han frågan om ekosystemens känslighet och utsatthet. En mycket angelägen, rolig och bra bok.

ETT HÅLLBART LIV av Johanna Stål.
Boken ger 365 tips och konkreta råd för just ett hållbart sätt att leva. Bland annat hur vi gör med trädgården, resorna, barnen och maten och mycket mer. Boken kan beställas från Naturskyddsföreningen.se

MED TÅG GENOM EUROPA: 470 TIPS OCH SJU RUTTER

Vill du att resan ska gå som på räls? Boken ger dig massor med handfasta tips om hur och var du enklast planerar och bokar sådant som tåg-, plats- och sovvagnsbiljetter.

Om hävden upphör av Urban Ekstam, Nils Forshed.
Förlag: Naturvårdsverket, ISBN 91-620-1117-0
En liten ”bibel” för den som vill lära sig mer om skötsel av naturängar. Boken innehåller bla en grund för bedömning av hävdtillståndet, de ekologiska betingelserna och hävdhistorien i ett ängs- och hagmarksområde. Boken beskriver över 600 arters förhållande till växtplatsens ekolologiska betingelser. med utgångspunkt från arternas förhållande till hävden. Över 200 arter är fint illustrerade av Nils Forshed.

Skogen vi ärvde  av Maciej Zaremba
Debattbok om att skogens kulturbetydelse är lika viktig som rödlistade arter och produktionsvärden

Vår tid är nu av Svante Axelsson, Ordfront förlag.
Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.

Omställningens tid av Björn Forsberg
Förlag: Karneval
Festen är över. Men det finns en utväg; att ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna dvs. en grundläggande förändring i vårt sett att leva.

Ett brott i skogen? av Harald Holmberg
Förlag: Ord & Visor
Om den svenska skogens och naturens nutid och framtid. Underlag för studiecirklar.

Miljökunskap för barn av Håkan Bergström
Förlag: Bergströms förlag
En bok om grodor, sopor och klimatet. För 8-14 åringar.

Big world small planet av Johan Rockström och Mattias Klum.
Bokförlaget Max Ström.
Vi står inför den största utmaningen i mänsklighetens historia – en transformation till en hållbar värld!

This changes everything av Naomi Klein.
En bok som handlar om hur vi kan bygga världens största miljörörelse för att ”rädda klimatet” och samtidigt använda klimathotet som en språngbräda för att skapa en hoppfull och omvälvande systemförändring, som leder oss mot en mer rättvis värld.

Jord av Håkan Wallander
Förlag: Atlantis
Belyser olika aspekter på jord och jordbildning – grunden för vår tillvaro.

Materialens magi av Kerstin Sylman, Johanna Ståhl, Sara Danielsson
Förlag: Camino
Design för en skräpfri värd. Om skräp, materialåtervinning och kretsloppstänk.

Det minsta du kan göra är så mycket som möjligt, av Pär Holmgren
Varför gör vi inte egentligen det vi vet att vi borde göra?

Humlans herbariebok av Maj Fagerberg och Stefan Casta
En barnbok med illustrationer och faktatexter där 18 olika arter är beskrivs. Det är meningen att man ska leta upp dessa blommor i naturen, pressa dem längst bak i boken i en medföljande växtpress och klistra in dem i herbariet.

När vinden vänder av Bengt Borind

Författaren: Bengt Bodin, agronomie doktor, lärare och forskare  i växtproduktionsekologi
Förlag: Panta Rei Förlag
Författaren lyckas få läsaren att inse att vi  alla bär ansvar för att överge dagens överkonsumtion och styra in på en  betydligt smalare väg, där samarbete och samförstånd i harmoni med allt levande  blir de nya honnörsorden

Världens första Klimatriksdag av Föreningen Ordfront och Ordfront magasin i samarbete med föreningen Klimatriksdag 2014
Klimatriksdagen hölls under tre dagar, 6-8 juni 2014, i Norrköping. Klimatriksdagen var ett folkligt, demokratiskt initiativ som hade växt fram ur en frustration över att politikerna inte förmått åstadkomma mer i denna ödesfråga. Idén att arrangera Klimatriksdagen hade stöd av ett mycket stort antal föreningar och institutioner. Boken ”Världens första Klimatriksdag, innehåller samtliga över två hundra motioner men också annan dokumentation och fotografier från de tre dagarna. Den är en rik källa att ösa ur för engagerade medborgare, politiker och andra beslutsfattare. Boken kan också fungera som studiematerial, eller som inspiration för den som vill arrangera nästa klimatriksdag, ifall det skulle behövas en till.  Boken har 256 fullmatade sidor, varav 32 i färg. Den är i A5 format med mjuka pärmar. Boken kan beställas via Föreningen Ordfronts hemsida, www.ordfront.se .