Politisk påverkan

Opinionsgruppen

Naturskyddsföreningen i Motala ska vara en tongivande röst i den lokala miljödebatten. Gruppens syfte är att arbeta med opinions- och påverkansarbete, där frågor kring främst vattenmiljö, markexploatering och samhällsplanering bevakas. Under 2024 kommer påverkansgruppen främst att fokusera på att bevaka och påverka utvecklingen av Djurkälla-området.
Vill du vara med, kontakta: Rolf Ström, strom.rolf@gmail.com , 070-543 82 51

=> Debatt, yttranden- i media mm

Här har vi också lagt upp intressanta tips, länkar och dokumentations material för vår verksamhet. Du finner respektive kategori under

=> ”Skrivelser/Tips/Länkar”

 

member_icon support_icon