Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är att bygga ett samhälle som tillgodoser människors behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Med människor avses alla människor som bor på den här planeten och med behov avses de faktiska behoven, inte de skapade eller upplevda behoven. I de faktiska behoven ingår, utöver de grundläggande fysiska behoven såsom mat, värme och trygghet även behov som gemenskap, utveckling, att bidra och att skapa.

I vår del av världen ser vi tecken på att dessa behov inte är uppfyllda, trots vårt materiella överflöd. Psykisk ohälsa, otrygghet, stress och livsstilssjukdomar växer i takt med att jordens resurser krymper. Kan det finnas ett samband här? Ett systemfel, en dålig ekvation eller vad vi nu ska kalla det?

Naturskyddsföreningen vill utveckla ett Motala som tar vara på sina naturresurser och sin mångfald, sitt unika geografiska läge och sin mångtusenåriga historia. Med det som utgångspunkt kan vi skapa ett samhälle där både människor och företag mår bra och där de vill leva och verka både nu och i framtiden. Det tycker vi är smart.

Som förening bidrar vi med praktiska naturvårdsinsatser på Soldatängen och vi nyttjar våra demokratiska rättigheter genom påverkansarbete. Ett tredje ben som vi står på är en grupp som vi kallar Intresseklubben för hållbar livskvalitet.

Intresseklubben är SNF Motalas forum för alla som vill tanka kraft och inspiration till ett mer hållbart liv med mer livskvalitet. Vi träffas ungefär en gång i månaden och umgås, samtalar, bygger på kunskap, åker på utflykter och testar nya saker. Information om kommande träffar läggs ut i Programmet .

Tillsammans gör vi Naturskyddsföreningen i Motala starkare, smartare och roligare. Välkommen!