Granskningsyttrande över förslag till detaljplan kv. Tvättsvampen

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för del av kv Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala, ärendenummer SB-2017-9, insänt 2024- 18 mars 2024

Vid tidigare granskning 22 oktober 2018 av förslag av detaljplan för Tvättsvampen, som senare beslutades men blev upphävd av Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD), konstaterade vi bland annat att vi inte får ett genomslag i alla de synpunkter vi lämnat. Vi lyfte fram vikten av ett helhetsperspektiv där hela influensområdet innefattas i miljöbedömningen. Vid den tidpunkten (2018) var Tvättsvampen en av 5 detaljplaner som hanterades i ett sammanhang. Syftet med dessa detaljplaner var att möjliggöra en större besöksanläggning med Aquadom, kommunal simhall och 550 semesterbostäder. Både tidigare samråd och därefter påföljande granskning gjordes utifrån ett markanvisningsavtal och köpeavtal med Lalandia a/s samt med den äldre översiktsplanen från 2006 som låg till grund för bedömningen.

Med tanke på att Motala kommun har en ny översiktsplan 2040, antagen i juni 2022, är tidigare samråd inaktuellt. När dessutom ingånget köpeavtal gått ut och Lalandia meddelat att de avstått att förlänga detta köpeavtal, kan vi inte se att någon av dessa fem detaljplaner längre är aktuella, undantaget den detaljplan som vunnit laga kraft. De planerade större anläggningar skulle idag kunna uppföras på annan plats, tex Folketspark som nu är rivet och obrukat. Vi ser inte att kommunen och dess samhällsbyggnadsfunktion tagit hänsyn till dessa förändringar. Saknas det avtal för 550 semesterbostäder och större anläggningar faller argumenten att dessa skulle vara av betydande allmänt intresse. Utan avtalad etablering av Lalandia är det dessutom svårare att motivera att man tar ett naturområde i anspråk, däribland en våtmarksmiljö, och bevarar så pass lite av naturen.

Naturskyddsföreningen i Motala avstår utifrån ovanstående argument, att kommentera några fler detaljer i lämnat detaljplaneförslag, som vi anser måste göras om helt och hållet och göras i mer flexibla och generella termer, med helt nytt samrådsförfarande. Vi anser att kommunen ska leva upp till gällande Lokal Utvecklings Plan (LUP) och Agenda 2030, genom att tidigt utveckla ett samråd och låta fler invånare få möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. Vi anser att tidigare Lalandiaplaner måste göras om och avvaktar en fördjupad översiktsplan, som utvecklats bättre för ett samrådsförfarande med intresserad och berörd allmänhet.

 Naturskyddsföreningen i Motala
 Styrelsen
Ordförande Eva-Britt Kemmer

#motala, @samhälllsbyggnad, #lalandia, @granskning

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.