Detaljplan Gamla Motala Verkstad

 

Narutskyddsföreningen i Motala har underrättats av Stadsbyggnadsenheten att detaljplanen för Gamla Motala Verkstad nu lämnats till Kommunfullmäktige i Motala för antagande den 25 november 2013.  Med underrättelsen medföljde Stadsbyggnadsenhettens yttrande med beslutsunderlag samt PMN-beslut om godkännande och KS-beslut om godkännande för kännedom. Se samtliga ärendehandlingar nedan:

 

Underrättelsehandlingar inför KF-beslut:

Underrättelse

Granskningstlåtande

Yttrande PMN

PMN-beslut

KS-beslut

Detaljplanehandlingar:

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fördjupad riskbedömning

Åtgärdsutredning och Riskvärdering

Planprogram