Monter vid Vätternrundan

 

Vätternrundan

Utställare under Vätternrundan 2014. Vy från vår monter mot bl.a. en monter för Motala, Östergötlands sjöstad som Tillväxt Motala riggad upp.

 

Naturskyddsföreningen hade i år en monter i ett av tälten vid Stadsparken i Motala. Vi var förväntansfulla och taggade att få komma i kontakt med alla miljöintresserade besökare på Vätternrundan. I stället för en planerad plats i tältet på Stora Torget, fick  vi pga ett missförstånd i stället en plats i Folksams monter vid Stadsparken. Det var en bra plats med många besökare vid Vätternrundan som passerade förbi, där också många stannade till. Vi saknade dock vår beachflagga som inte levererats i tid och som hade kommit väl till pass för att bättre visa upp Naturskyddsföreningens närvaro.

 

Vår monter till höger.

Vår monter till höger.

Inger Rosenberg står bakom vår disk.

Inger Rosenberg står bakom vår disk.

Regnet föll under fredagen, men det var kortvarigt.

Regnet föll under fredagen, men det var kortvarigt.

Förutom den sedvanliga Miljö Quizen där man svarar sannt eller falskt på 5 frågor hade vi i år en bildskärm där vi visade upp vår egna video om Motala, vår fina livsmiljö.  Vi vill ju  slå ett slag för den fantastiska natur och miljö vi har här i Östergötlands sjöstad.

Rolf Ström bakom disken och den bildskärm där Motala-videon visades.

Rolf Ström bakom disken och den bildskärm där Motala-videon visades.

Vi visade även upp bilder av Johan Stadling, naturfotograf, som i år har ställt ut några av sina fantastiskt fina foton tagna vid Kärsbyån. Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma den hotande och onödiga exploateringen av norra Varamon, Nordens största insjöbad. Framförallt är vår fokus här på områdena vid Bromma och Kärsby, med sina naturområden med höga skyddsvärden och uppskattade område för friluftsliv och rekreation m.m. Vi fick god respons på detta och Johan Stadlings fina foton var många av våra besökare imponerade över. De tre bilderna föreställde en vacker öring tagen vid den tid de går upp i ån, en storskrakshona som just kommit upp från ett dyk vid åns utlopp i Vättern samt en bild på utloppet vid Kärsbyån.

Vår monter med bl.a. fotoutställning.

Vår monter med bl.a. fotoutställning.

Naturfotografen Johan Stadlings foton från Kärsbyån samt nederst Johanna Jörgenssens fota på Svarthakedoppingen

Naturfotografen Johan Stadlings foton från Kärsbyån samt nederst Johanna Jörgenssens foto på Svarthakedoppingen, Motalas sjöstadsfågel

Vi visade också upp den nu mer erkända Motalas sjöstadsfågel, Svarthakedoppingen, utnämnd av Naturskyddsföreningen i Motala. En verkligt fin fågel som nu representerar Motala med den äran. Naturfotografen är Janna Jörgenssen, som upplåtit ett foto på denna Svarthakedopping och själva fotografiet är framtaget genom Studio Liverpool & Dackes försorg.

Repsalgargatan ned mot stadsparken och Platens punkt i bakgrunden.

Repslagaregatan ned mot Stadsparken och med Platens punkt (fontänen i Motalaviken) i bakgrunden.

Joakim Ljugqvist från Tillväxt Motala i samspråk med Inger Rosenberg.

Joakim Ljugqvist från Tillväxt Motala i samspråk med Inger Rosenberg.

Christina Gyberg från TIllväxt Motala som med den äran deltog i vår quiz.

Christina Gyberg från TIllväxt Motala som med den äran deltog i vår quiz.

Förutom allt ovan tillkom olika foldrar och information kring aktuella miljöfrågor som delades ut. De som deltog i miljöquizen, ”Vilda grannar Quiz” fick också en förpåse med ängsblommor.  De flesta quizdeltagare svarade också på frågan hur vi bäst skyddar vår miljö, naturen och mångfalden och här nedan följer några exempel på tips vi fick in från besökarna:

 

1. Cykla mer, använd elbilar och ta inte bort för mycket skog!
2. Minska jakten! Vi ska också vara varsamma om den svenska skogen.
3. Köp alltid närodlat och ekologiskt så blir miljöpåverkan så liten som möjligt och man vet att djuren blir bra behandlade.
4. Spara gamla träd i skogen och plocka inte upp växter i marken med rötterna.
5. Spara ängsmarkerna och gamla träd.
6. Behåll öppna landskap!
7. Visa och berätta om vikten av artrikedom i alla sommarhagar…
8. Var varsam med naturen när du vistas där eller använder dig av den.
9. Bygg ej där!
10. Insektsholk.
11. Sluta bespruta.
12. Bygg fågelholk.
13. Ge mat på vintern.
14. Vinterkärve.
15. Kasta saker i papperskorgen inte i naturen
16. Använda mindre fossila bränslen och ät närproducerat.
17. Mer ängar och gör inte naturen till industri.
18. Biodling och det måste bli fler som blir intresserade annars har vi ingen mat i framtiden.
19. Låta skog och mark växa fritt.
20. Kunskap (om miljön)
21. Gå med i Naturskyddsföreningen.
22. Du kan sluta köra bil, sluta röka och slänga skräp efter sig och att alla ska sortera sopporna till kompost.
23. Tänk innan man river skog.

 

Ett varmt tack till:

Vätternrundan, som har bistått Naturskyddsföreningen med denna möljighet att delta vid årets Vätternrunda.
Hemsida Vätternrundan

Våra samarbetspartners:

Naturfotograf Johan Stadling som lånat ut några exemplar av sin förnämliga samling foton från Kärsbyån.
Hemsida Johan Stadling

Studio Liverpool & Dacke som hjälpt Naturskyddsföreningen att visa upp ett foto på Svarthakedoppingen.
Hemsida SLD foto

Naturfotograf Jana Jörgensen som upplåtit för utställningen ett mycket vackert foto på Svarthakedoppingen.