Hållbarhetsutveckling

Vill du göra något för naturen, kulturen och övriga miljön?

Naturskyddsföreningen i Motala ordnar aktiviteter och utflykter i naturområden i Motala samt föreläsningar – mer info hittar du under Program-fliken. Vill du göra något praktiskt för att bevara den biologiska mångfalden arrenderar vi en bit mark av Motala kommun som vi vårdat i 25 år. Alla är välkomna att hjälpa till. Det krävs ingen förkunskap.

Är du intresserad att påverka kommunala planer och samhällsplanering och hållbar utveckling eller jobba med integration och sprida naturkunskap – då ska du kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna! Alla idéer och inspel är välkomna.

Soldatängen

Soldatängen
Soldatängen har sedan 1994 vårdats av naturskydds-föreningen i Motala. Ängen har blivit klassad som Natura 2000-område.
Läs mer