Miljöprogram Motala kommun 2014

Motala kommun har tagit fram ett förslag till Miljöprogram som Naturskyddaföreningen i Motala den 14 feb 2014 lämnade remissvar över. Det är många brister vi pekar på med om vi ska sammanfatta föreslaget Miljöprogram så anser vi att föreslaget Miljöprogram generellt håller en alltför låg ambitionsnivå och kan förbättras på väldigt många punkter. Vi har förordat en fördjupad genomgång […]

Läs mer