Pressrelease Bra Miljöval 2014

Vi har nu gått ut med ett meddelande i form av pressrelease angående resultatet av vår miljöenkät till politikerna i Motala. Vi konstaterar en låg svarsfrekvens på 7,5 % där 16 personer lämnat svar. Folkpartiet och Miljöpartiet står för 75 procent av dessa svar. Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Centerpartiet och SPI Välfärd i Motala har endast lämnat ett enda enkätsvar vardera. KD, V och SD har inte svarat alls. Hur ska man tolka de många uteblivna enkätsvaren? Är det fråga om ointresse över klimat- och miljöfrågorna eller har kommunfullmäktige i praktiken spelat ut sin roll som beslutande instans i Motala? Vi hoppas de politiska partierna i Motala kan räta ut dessa frågetecken vid kommande paneldebatt – Bra Miljöval 2014 – som hålls i Carlsund Utbilningscenter den 8 maj, kl 18! Paneldebatten är öppen för allmänheten.
Läs mer i pressreleasen! (pdf-fil)
Läs mer i sammanställningen av enkätresultatet! (pdf-fil)