Besök på Platengymnasiet i Motala

motala_s

Tisdagen den 29 april 2014, besökte vi Platengymnasiet i Motala. Besöket var ett led kring vårt projekt Bra Miljöval 2014 där vi vill träffa förstagångsväljare och unga personer som vill påverka den politiska debatten kring klimat- och miljöfrågor. Platengymnasiet är en stor arbetsplats med ca 900 elever, lärare och övrig personal. Vår träff med de gymnasieelver från avgångsklasser var rolig och spännande. Vi blev imponerade över all energi kring våra aktuella miljöfrågor. Ungdomarna representerar en generation som får städa efter tidigare och pågående misshushållning av miljön. Vi tackar Platengymnasiet i Motala för att vi fick komma och prata miljöfågor. En viktig aktivitet på skolan gick ut på att sätta upp post-it-lappar med aktuella frågor. Med stort engagemang och nyfikenhet tog eleverna tag i uppgiften och här nedan följer de frågor/uppmaningar som ställdes till våra politiker:

Ämnesområde

Fråga / uppmaning

Mat Laga bättre och godare mat i skolköken!
Laga mindre mat från början, då blir maten mer betydelsefull och då slängs inte så mycket!
Sänk priset på ekologiska varor!
Vad har ni för åsikter om alla giftiga ämnen i besprutning av frukt och grönt?
Giftiga ämnen på odlingar måste minska för allas skull!
Vad är det som hindrar att ha fler veg—dagar i skolan?
Öka priset på kött i mataffären!
Gör det vegetariska billigare!
Hur kommer man åt matsvinnet i affären pga att bäst-före-datumet bestämmer när maten ska slängas?
Vad är kostnaderna för en vegetarisk alternativt köttdag för skolorna?
Hur ska vi förbättra komposteringen?
Energi Hur ska ni få återvinningen att fungera bättre på skolorna?
Mer hållbara produkter för att de ska kunna användas länge och återvinnas!
Energisnålare apparater och metoder!
Hur ska vi få en mer hållbar konsumtion?
Trafik Vad kan ni göra för att minska bilavgaserna?
Biogas till bilarna i Motala?
Elstolpar för laddning av el-bilar!
Spårvagn i Motala?
Miljövänliga hyrbilar i Motala?
Tag med vanlig cykel gratis på tåg och bussar!
Låna/hyra cykel på olika stationer eller för en hel dag!
Bättre busstider!
Gratis tåg och buss för ungdomar och pensionärer!
Klimatförändringar Använd inte jordbruksmark att bygga på, det är redan ont om odlingsmark och mat!
Hur ska ni lösa problemet med djur och växter som håller på att utrotas?
Giftfri miljö Kraftiga böter för miljö- och hälsofarligt utsläpp!
Strängare straff för nedskräpning s.s. fimpar och snusprillor!
Minska valfriheten för företagens kemikaliehantering, stängare riktlinjer!
Rensa upp bland offentlig reklam!
Hur ska ni jobba för att aktivt sänka CO2-utsläppen i Motala?
Rädda sjöarna och vattnet från kemikalier!
Bättre skräphantering i skolan!
Hur ska vi minska risken för hälsoskador pga miljögifter?
Till politikerna Vilka miljömål vill ni prioritera i Motala?
Åtgärder för ett mer hållbart Motala?
Vad är den största miljöförstöringen och hur jobbar man med den?
Hur mycket pengar satsar ni på miljön?

Frågorna från eleverna i Platengymnasiet för utskrift. (pdf-fil).