Exploateringsplanerna för Kärsby och Bromma-området bör läggas ner!

I Motala tycks exploatering och byggande gå före klimatpåverkan, naturskydd och friluftsliv. Exploateringsplanerna för Kärsby/Bromma är ett projekt som uppenbart strider mot fastställda nationella miljömål och miljölagar. Naturskyddsföreningen anser att Kärsby – Bromma är olämpligt exploateringsområde och att all planering omgående bör avslutas.
Läs mer