Vandring vid Norra Trollfall i Godegård

N Trollfall terrangkarta vandringstur

Vi var 24 personer som samlades i Godegård för att deltaga i Naturskyddsföreningens intressanta vandring i norra delarna av Motala. Vi besökte ”heliga marker” utmed Björnbäcken. Vi gick från Norra Trollfall en runda – Lövdalen, Larstorp, Perstorp, Fagerhultet – en  sträcka på 6 km. Förutom spännande torp- och naturminnen fick vi se vi rester efter gruvverksamhet. Förutom Gerhard Wittman, initiativtagare och guide under denna aktivitet, fanns även flera ortsbor från grannskapet och medlemmar från Norra Godegårds Hembygdsförening med och kunde berätta om trakten, gamla torp och kulturhistoriska lämningar. Naturen är fantastisk här och vackert, soligt väder bidrog till att förstärka det fina intrycket av trakten. Något som helt bröt mot den fantastiska upplevelsen av denna natursköna plats med sin rika kulturhistoria var dock den slamdamm vid Bredsjön vi passerade. Här har gruvverksamheten från Zinkgruvan tagit stora delar av den vackra naturen i anspråk för s.k. sandmagasin. Här dumpas gruvavfall med innehåll av tungmetaller och kemikalier. Den betydande landareal som detta avfallsmagasin tar i anspråk i öppen dager kan inte undgå en aktiv medlem i Naturskyddsföreningen att vilja granska närmare. Så detta är troligen något vi återkommer till i ett särskilt avsnitt. Vår vandring fortsatte emellertid från denna ”förgiftade” plats, vidare ned mot Björndalen och Björnbäcken, ett område med mycket höga naturvärden och områden klassade som nyckelbiotoper. I området kunde vi även bese bland annat en gammal fältspadgruva i Perstorp gården Fagerhult som är så fagert som namnet ger sken av. Efter fyra timmars vandring kunde vi alla konstatera att vi haft ett mycket givande besök i Godegård.

Se bildspel/videon: Vandring vid Norra Trollfall

Samling vid Norra Trollfall