Boktips: Världens första Klimatriksdag

Världens första Klimatriksdag

Världens första Klimatriksdag av Föreningen Ordfront och Ordfront magasin i samarbete med föreningen Klimatriksdag 2014

Klimatriksdagen hölls under tre dagar, 6-8 juni 2014, i Norrköping. Klimatriksdagen var ett folkligt, demokratiskt initiativ som hade växt fram ur en frustration över att politikerna inte förmått åstadkomma mer i denna ödesfråga. Idén att arrangera Klimatriksdagen hade stöd av ett mycket stort antal föreningar och institutioner. Boken ”Världens första Klimatriksdag, innehåller samtliga över två hundra motioner men också annan dokumentation och fotografier från de tre dagarna. Den är en rik källa att ösa ur för engagerade medborgare, politiker och andra beslutsfattare. Boken kan också fungera som studiematerial, eller som inspiration för den som vill arrangera nästa klimatriksdag, ifall det skulle behövas en till.  Boken har 256 fullmatade sidor, varav 32 i färg. Den är i A5 format med mjuka pärmar. Boken kan beställas via Föreningen Ordfronts hemsida, www.ordfront.se .

Läs mer på vår sida BOKTIPS