Aktion Rädda Vättern har fått Lions miljöpris 2014

Till höger om representanterna från ARV är tre representanter från Lions Club, från höger: vice distriktsordförande, Per Krantz, Lions miljöansvarige, Rolf Hallberg och zonordförande västra Östergötland, Carl-Gustaf Svensson.

Till höger om representanterna från ARV är tre representanter från Lions Club, från höger: vice distriktsordförande, Per Krantz,
Lions miljöansvarige, Rolf Hallberg och zonordförande västra Östergötland, Carl-Gustaf Svensson.

I samband med att Motala höll sin första föreningsmässa i helgen, passade Lions Club, på att dela ut sitt miljöpris för 2014 som består av 40 000 kr. Priset i år gick till Aktion Rädda Vättern (ARV) för sitt arbete med att rädda den unika och stora dricksvattentäkten. Motala fick fint besök då prisutdelaren var ledamoten i Vetenskapsakademien, tillika proffesor i mikrobiell geokemi och Lions miljöansvarige Rolf Hallberg. Professor Rolf Hallberg framhöll att Aktion Rädda Vättern gör ett mycket viktigt arbete för att stoppa hoten mot Vättern. Dessa hot utgör bl a borrningar efter gas i Motalabukten som Rolf Hallberg är bekymrad över. Dessutom utgör försvarsmaktens skjutningar i Vättern och planerna på ett stort dagbrott i Norra Kärr söder om Gränn ett allvarligt hot.

Naturskyddsföreningen är en viktig samarbetsorganisation till ARV och vi gläds förstås åt att ARV fått detta miljöpris och att det dessutom delas ut av en ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien ger detta priset en välförkänt tyngd.

 

IMG_4845s