Vårtecken – ett bi och Kretsstämma!

Vårens ankomst till Motala ”Blåsippan ute i backarna står, niger och säger nu är det vår”. Ja, det kunde vi som vandrade i naturreservatet Sjöbo-Knäppan, Motala, i söndags (15 mars). Här kunde vi även se vårlöken i blom. Min uppmärksamhet under vår söndagsvandring i naturreservatet gick till det lilla biet som flög från blåsippa till […]

Läs mer