Samråd kring planer på utbyggnad av Motala gästhamn

Naturskyddsföreningen i Motala ställer sig allmänt positiv till föreslagen utvidgning av Motala Gästhamn. Detta har vi meddelat i det yttrande som vi lämnat till kommunen.

Motala hamnSå långt vi kan bedöma kan en utbyggnad av gästhamnen uppfylla kraven på angeläget allmänt intresse, vilket är kravet på dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen är beslutsfattare över sådan dispens.

I samrådshandlingen nämns att ett kallbadhus kan bli aktuellt att uppföras intill gästhamnen. Vår uppfattning är att ett kallbadhus inte kan anses vara ett angeläget allmänt intresse, allra helst som Motala viken är ett skyddat Natura 2000-område. Vill kommuen undvika en långbänk i planeringen av gästhamnen med omnejd, måste man lägga planer på ett kallbadhus i Motalaviken åt sidan.

I övrigt är samrådsförslaget väl genomarbetat och vi ser fram emot att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram för den aktuella planen.

Läs hela vår remiss här! (Pdf)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.