Ett hållbart hamnområde i sjöstaden

Uppvärmning på hamnparkeringen inför Broloppet 2016

Nedan redovisar vi vår debattartikel som blev publicerad i Motala Vadstena Tidning, papperstidningen, men inte i webbtidningen.

Artikeln är ett svar till debattartikel 170127 i samma tidning (MVT): ”Vi är överens om hamnen”, Camilla Egberth (S) och Caroline Unéus (M)

——————

Ett hållbart hamnområde i sjöstaden

I en debattartikel framför ledarna för (S) och (M) att politiken är överens om bostadsplanerna för hamnen. Man framställer sig som ambitiösa och vill få fler att bosätta sig i Motala. Efterfrågan på arbetskraft, stärkt underlag för service och handeln är skäl för satsning på bostäder. Ingen har väl ifrågasatt detta? Det är väl inte för mycket begärt att politikerna håller sig till sakfrågan och slutar insinuera att kritiken mot bostäder i hamnen riktar sig mot all utveckling. Det vi vill se är en hållbar utveckling för miljön och framtida generationer. Självklart kräver fler bostäder markutrymme och vi bör utnyttja redan gjorda investeringar inom tätorten. Kritiken mot ett bostadshus på hamnparkeringen handlar enbart om att platsen är olämplig. Ska Motala kallas sjöstad måste vi värna om hamnmiljön och den naturliga mötes- och kulturhistoriska plats den är idag.

När de båda politikerna berättar att de är otroligt glada över att privata byggherrar ser positivt på bostadsplanerna i Motala, då närmar vi oss den verkliga avsikten. Privata exploatörer utför sällan sin verksamhet ideellt, utan de strävar givetvis efter en god avkastning.  Bostadsbyggnation handlar om stora pengar. Varsamhet och öppenhet måste vara ledord för det offentliga planmonopolet. Vi anser det viktigt att så tidigt som möjligt framföra vår ståndpunkt när valet av plats för bostäder inte är lämpligt och kommer att medföra negativ miljöpåverkan. När utvecklingsplanerna inte stämmer med vare sig lagar eller kommunalt regelverk är det än viktigare att väcka uppmärksamhet kring detta.

I översiktsplanen (ÖP) framgår det hur kommunen ser på marknaden och privata byggherrar, som nämnts. Kommunen anser sig kunna styra lokalisering och utformning av bostadsområden, men när det kommer till att bestämma det faktiska byggandet och boendepriserna, anser man det vara marknaden som bestämmer. ”Höga bostadskostnader kan motiveras med hög boendekvalitet, såsom exklusiva lägen och bostadsutformning” och ”översiktsplanen betonar vikten av lyhördhet för marknadens efterfrågan, men inte på bekostnad av miljön” är några viktiga citat från ÖP, som förklarar varför man vill bygga i hamnen. Motala skulle ”gynnas av fler duktiga entreprenörer med intressant kapital” är ett annat citat ur ÖP. Vår slutsats måste bli att pudelns kärna är politikens starka tro på att marknaden styr och att den egna planeringen ska vara följsam mot denna. Man har glömt bort att exploateringen inte ska göras på bekostnad av miljön. Politiken i Motala är överens och man ser således framför sig, ett höghus i hamnen med exklusiva bostäder fyllda med entreprenörer med intressant kapital. Risken för ökad segregation i samhället och omsorgen över den offentliga miljöns utformning samt erbjudande av attraktiva mötesplatser, där man trivs och kan mötas på lika villkor, verkar bara vara tomma ord uttryckta i översiktsplanen.

Naturskyddsföreningen Motala

Inger Lundqvist, ordförande
Line Holgerson, vice ordförande
Thomas Lundqvist, styrelseledamot
Inger Rosenberg, styrelseledamot
Rolf Ström, styrelseledamot

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.