Hej alla Naturskyddsvänner

Ett år har gått och ett nytt står för dörren. Och många saker har det gångna året skett i naturen, vår omgivning och inte minst globalt. Det har funnits all anledning till oro och förtvivlan över tillståndet på jorden. På många håll har bränder rasat.  På andra platser har förödande översvämningar utspelats. Gångna sommarhalvåret hörde […]

Läs mer

Vi sköter Soldatängen!

Naturskyddsföreningen i Motala arrenderar ca 3 hektar ängs- och betesmarker av Motala kommun. Området ligger strax utanför Motala utmed väg 34 mot Linköping. För ca 25 år sedan var det en igenväxt, oåtkomlig plats. Idag är området, som vi kallar Soldatängen, ett lysande exempel på hur ihärdig skötsel kan gynna den biologiska mångfalden. Att återskapa […]

Läs mer