Vi representerar vår gemensamma natur

Motala, Östergötlands sjöstad, med Vättern i bakgrunden

Naturskyddsföreningen i Motalas debattinlägg i bl.a. Motala Vadstena Tidning idag

I sitt svar på artikeln ”En farlig syn på demokratin” skriver kommunalrådet Annelie Almérus (M) och riksdagsman John Weinerhall (M) ”Att hävda att exempelvis Naturskyddsföreningen skulle representera allmänheten är däremot inte korrekt. Naturskyddsföreningen representerar sina medlemmar, inte allmänheten.” Detta skrivs utan citationstecken och kan då misstolkas som om det vore vi inom Naturskyddsföreningen som påstår detta. Det kan dessutom tolkas som att skribenterna vill att vi ska uppfattas som missbrukare av rätten att överklaga kommunala planebeslut. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med mer än 220 000 medlemmar. Vi representerar våra medlemmar men också vår gemensamma Natur, som ger oss mat, renar vatten och luft och pollinerar våra grödor, vilket är avgörande för människans existens. I Motala fungerar vi som en remissinstans till kommunen. Ofta berör planärenden en påverkan på våra riks- och nationella intressen, vår rika natur och människors hälsa. Då är det många som berörs och självklart inte bara närmsta grannfastigheterna. Sanningen är att Naturskyddsföreningen i Motala aldrig överklagat något planbeslut, utan endast lämnat saklig och konstruktiv kritik.

FN har deklarerat 2020-talet som ”Decade of action” för genomförandet av Agenda 2030. Naturskyddsföreningen i Motala har tagit fram förslag hur en samverkan enligt Agenda 2030 kan utvecklas, som nu ligger på Motala Kommunstyrelses bord. Genom ett samarbete att utveckla ett s.k. biosfärområde i Motala kan en samverkan mellan kommunen och civilsamhället (ideella föreningar och näringsliv) stärka demokratin, besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen. Genom att vi tillsammans lyfter fram vårt landskap med unik natur och lång kulturhistoria och fokuserar på hållbar samhällsutveckling ökar vi både kunskapen och samhörigheten inom vår kommun.

När det gäller Lalandiafrågan, är mycket av problemen skapat genom kommunens brist på långsiktig planprocess. Då kommunen presenterade Lalandiaplanerna gjordes detta genom en avsiktsförklaring, utan att ange några alternativ för placeringen av de 500 semesterbostäderna. En för allmänheten tydligt uppdaterad översiktsplan saknades och allt var bäddat för både positiva som negativa överraskningar. Fortfarande saknas en plan ”B” trots att stora förberedelser kräver en betydande kommunal finansiering. I sammanhanget är också en negativ påverkan på Vättern ett väsentligt skäl till stor försiktighet. Ska Motala kunna hävda sig som Östergötlands sjöstad, vilar ett stort och tungt ansvar att inte överexploatera Vätterns känsliga och värdefulla strandområden.

Naturskyddsföreningen i Motala

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.