Naturskyddsföreningen i Motalas yttrande över Översiktsplan 2040 Motala kommun

Föreningen har lämnat ett yttrande till kommunen angående Översiktsplanen 2040 – samrådsversionen.

I det följande håller vi oss huvudsakligen till de områden som vi ser som mest angelägna och där vi är mest kritiska. Vi delar in vårt yttrande i följande punkter.

 • Agenda 2030 och de globala målen
 • Motala kommuns platsvarumärke
 • Medborgardialogen 2017
 • Blå värden såsom dricksvattentäkter, vattenskyddsområden, grundvattenförekomster
 • Gröna värden såsom grön infrastruktur, spridningskorridorer, värdekärnor
 • Friluftsliv
 • Riktlinjer Natur
 • Riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet
 • Jordbruksmark
 • Bostadsförsörjning
 • Tätortsutveckling som skadar…
 • Området Bromma, Kärsby och Djurkälla …
 • Övergripande trafikstruktur
 • LIS och strandområden
 • Övrigt

Läs mer ==>

Printa ut: Samrådsyttrande ÖP-2040 Motala kommun – Naturskyddsföreningen i Motala

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.