Öppet brev angående konstgräsplan på Borens IF i Motala, #konstgräs

”Öppet brev”
Till Kommunstyrelsen och ansvarig beslutsfattare i Motala kommun

Borens IP i Motala, foto: Karin Frisell

Vi har fått kännedom om att en konstgräsplan ska anläggas på Borens  IP, invid Boren. Vi saknar projektdokument och genomtänkt utredning rörande:

·   påverkan genom mikroplasters väg ut i vatten och luft
·   för naturen störande belysning på årstid då det normalt är mörkt här
·   ljud från människor och trafik vid tid på dygnet då här normalt är tyst.

I många kommuner har konstgräsplaner blivit ett problem. Se Göteborgs stad som inte anlägger nära vatten och från 2026 ej kommer använda gummigranulat, utan fyller upp med sand. I Lund är det förbjudet att anlägga konstgräs pga den massiva miljöförorening det anses vara. I Vättern, vår dricksvattentäkt, finns mikroplaster och i närheten av städer är koncentrationen större, vilket Vätternvårdsförbundet redovisar. I Degerfors har man lagt nytt naturgräs på fotbollsplanen.

Mikroplasterna innehåller minst 90 olika främmande ämnen, enligt forskning från Örebro universitet. Endast åtta av de nittio är undersökta än så länge men flera av dessa är både hormonstörande och cancerframkallande. Hos oss anläggs en plan där det riskerar läcka ut hälsofarliga ämnen i Boren. Ska vi verkligen släppa ut våra barn där? På förskolan ’plastbantar’ man, men här idrottar man i kemikalierna.

Borens IP i Motala ligger mycket vackert invid sjön Boren. Foto: Karin Frisell.

Vem är ansvarig beslutsfattare i den här frågan? Vem har satt sig in i dessa olika spörsmål? Har Länsstyrelsen kontaktats för stöttning i miljöfrågorna? Har närboende och miljöorganisationer informerats och getts möjlighet att ta ställning?

Belysningen runt planen är en ytterligare belastning. Ljus, när det borde vara mörkt, stör insekter, fladdermöss, fåglar och andra organismer. Det är ett fint ekosystem nere vid sjökanten med gamla träd och begränsad bebyggelse. Området är ett eldorado för reproduktion av många fågelarter, då här är ett myller av insekter som även är föda för flera fiskarter. Eftersom konstgräsplanen ska användas i många fler timmar än nuvarande planer, kommer det att bli mycket mera trafik av både människor och bilar vilket kommer att vara störande för vår fauna med rödlistade arter som mindre hackspett och för de människor som valt att bo i Sjögränderna. Detta är utkanten av Motala, inte alls långt från västra Östergötlands största sammanhängande ädellövskog, nyligen omgjort till naturreservat!

Hur förhåller man sig i Motala kommun till de 17 miljömålen i Agenda 2030? Här bryter man uppenbart mot mål nr 3,6,11,14,15,16 och 17. Det är bråttom, vi lever i en tid när många viktiga beslut måste tas för att säkra våra barns framtid! Vi vill veta hur Motala kommun tänker agera här!

Naturskyddsföreningen i Motala, Styrelsen

Karin Frisell, styrelseledamot, e.u.
Eva-Britt Kemmer, styrelseledamot, e.u.

Borens IP i Motala. Foto: Karin Frisell.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.