Motala kommun har undermåliga kunskaper i gällande miljörätt

Kommentarer till Harriet Svenssons insändare ”Ovanligt att MÖD upphäver detaljplanebeslut” i MTV 23-05-12.

Naturskyddsföreningen i Motala instämmer i den kritik som Harriet Svensson framför över allvarliga brister i Motala kommuns samhällsplanering, som nu tydliggörs av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) beslut att upphäva detaljplanen för platsen där Lalandias huvudanläggning skulle inrymmas.

Harriet framför att det är mycket ovanligt att MÖD underkänner och upphäver en detaljplan. Detta faktum understryker allvaret i Motala kommuns undermåliga kunskaper i gällande miljörätt, vilket lett till en mycket lång och kostsam planprocess. Vi håller med om att kritiken mot den högre rättsinstansen MÖDs överprövning och slutsatser är onyanserad och avslöjar allvarliga kunskapsbrister i gällande rättsordning. Vi instämmer helt och fullt i att ett starkt civilsamhälle är viktigt för demokratin och förutsätter att våra lokala politiker håller med om detta. De påhopp som sker mot enskilda medborgares samhällsengagemang i sociala media, är ett allvarligt hot mot vår demokrati.

Här är vi även kritiska mot överdrivna rubriker och uttalanden i media. Man påstår förenklat att det är fladdermusfrågan som sätter stopp för kommunens detaljplan. Även ett tidigt uttalande från en representant i Företagarna i Motala – Vadstena, att ”det känns som ett dråpslag att en fråga om fladdermöss ska äventyra hela Motalas framtid” är onyanserat och kan undergräva tilltron till våra myndigheter.

Foto 19 maj: Jordbruksmark i Djurkälla som förslås att exploateras

Tyvärr finns flera förslag på framtida exploateringar som strider mot gällande lagar och rättspraxis samt skapar negativ miljö- och klimatpåverkan. Bland annat planeras bostadsexploatering på jordbruksmark trots att flera rimliga alternativ finns. Risken är uppenbar att våra domstolar även fortsatt blir nedtyngda av onödig arbetsbörda.

Ska Motalas samhällsutveckling komma i närheten av att stödja den nya vision kommunen tagit beslut om och dessutom få en kommun, där öppenhet och mångfald värdesätts, kommer detta att kräva ett paradigmskifte. Enligt visionen vill man också skapa en profil som ett nav för idrott, kultur och friluftsliv. Till detta måste man addera ökad respekt för vår rättsordning och lokala demokrati. Ökad transparens i kommunens förvaltning och förbättrade möjligheter för alla att kunna deltaga i samhällsutvecklingen, skulle stärka grundpelaren för vårt demokratiska samhälle.

Naturskyddsföreningen i Motala

Styrelsen

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.