Bra Miljöval, Paneldebatt 2014 den 8 maj

Paneldebatt kring miljöfrågorna inför kommunalvalet i september. Naturskyddsföreningen har inbjudit samtliga partier med kandidater inför kommunalvalet att redovisa och diskutera sina respektive miljöprogram för kommande mandatperiod.
Moderator: P-G Andersson
Allmänheten är välkommen och entrén är förstås gratis!
Datum: Torsdag 8 maj
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Plats: Carlsund Utbildningscenter, Konferenssalen
Läs mer