Hot mot Björnbäcken i Godegård

Enemossen, Slamdamm, foto Thomas Lundqvist

Enemossen, Slamdamm, foto Thomas Lundqvist

Zinkgruvan Minings planer är riskfyllda för Björnbäcken i Godegård, enligt vår bedömning. Nedan försöker vi sammanfatta dessa planer, synpunkter från berörda myndigheter och iaktagna brister i ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

Zinkgruvan Mining AB har ansökt om tillstånd till fortsatt gruvverksamhet och nytt magasin för anrikningssand genom att utnyttja Hemsjön. Ansökan har inlämnats till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Efter vår första granskning av de synpunkter och yttranden som inlämnats till domstolen avseende denna ansökan, är vi inom Naturskyddsföreningen allvarligt bekymrade över den i många stycken bristfälliga ansökan, avsaknad av viktiga riskanalyser och realistiska utgångsvärden vid upprättandet av genomförd Miljökonsekvensbeskrivning.
Läs mer