Remissvar Mark- och bostadsförsörjningsprogram, Motala kommun

Naturskyddsföreningens har lämnat sina synpunkter på kommunens förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram och dessa kan sammanfattas med följande:

karsby 2015

Naturskyddsföreningen i Motala vill att Mark- och bostadsförsörjningsprogram kompletteras med följande:

1. Kommunen bör utveckla, konkretisera och tydliggör målen för kommunens bostadsförsörjning och hur dessa ska uppnås.

2. Av kommunens Mark- och bostadsförsörjningsprogram måste det framgå vilka mål kommunen har gällande det nationella målet ”minskad klimatpåverkan” och hur dessa ska uppnås.

3. Kommunen måste konkretisera sina mål för att värna om och utveckla ekologisk hållbarhet. En del i detta bör vara säkrare gång- och cykelvägar samt utbyggnad av cykelbanor som bygger samman kommunens större tätorter.

4. Tillämpa redan existerande riktlinje som framförs i översiktsplanen 2006 att inte fullfölja bostadsprojekt när dessa visar sig medföra en betydande miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen kräver att planeringen för bostadsexploatering i området Djurkälla, Kärsby och Bromma avslutas omgående.

Läs hela vår remiss här! (Pdf)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.