Kornknarr Motalas kommunfågel

Motalas kommunfågel är kornknarr som utsågs 2014 av Östergötlands Ornitologiska Förening. En kommunfågel har någon form av hotbild mot sig, men ska också finnas i den aktuella kommunen. Att utse kommunfåglar syftar till att skapa fokus på att skydda värdefulla fågelområden och därmed öka den biologiska mångfalden.

Kornknarr

Fågeln har ett knarrande läte som hör ihop med det gamla jordbrukslandskapet. Äldre namn på kornknarr är ängsknarr, ängsnärpa och rågknarr.

Kornknarren trivs i fuktiga och frodiga ängsmarker med högt gräs och örter samt spridda buskar eller vassruggar. Särskilt trädor på odlad mark, kantzoner, öppna diken är gynnsam för arten. I denna miljö kan kornknarren finna både föda och skydd. Födan består mest av insekter, daggmaskar och små grodor, men även från och grönt från åker- och ängsväxter. När ungarna kläcks i slutet av juni, söker de sin föda själva.

De största hoten mot kornknarren är att fuktiga ängsmarker försvinner samt tidig slåtter vid den moderna vallodlingen. För att gynna kornknarren är det viktigt med varierad växtföljd och bibehållandet och utveckling av mosaikartat landskap med våtmarker.

Motalas sjöstadsfågel, Svarthakedoppingen

Naturskyddsföreningen utsåg samma år, 2014, Svarthakedoppingen till symbolisk representant för Motala som Östergötlands sjöstad. Motala har en rik och varierande natur, så varför inte en kommunfågel som representerar slätten och jordbrukslandskapet, Kornknarr, och en som representerar våra storslagna, rena sjöar, Svarthakedoppingen. Båda dessa fåglar är hotade skyddsvärda arter.

Den charmiga Svarthakedoppingen är både en utmärkt simmare och dykare och god symbol för sjöstadens goda vattenmiljö. Läs mer om Svarthakedoppingen ==> klicka här!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.