Motalas sjöstadsfågel utsedd!

Naturskyddsföreningen i Motala har utsett Svarthakedoppingen till Motalas sjöstadsfågel. Svarthakedoppingen är representativ för föreningens strävan att arbeta för att skydda och öka den biologiska mångfalden. Vi vill fokusera på att få ökad förståelse och respekt för utpekade arter och livsmiljöer som ingår i EU:s skyddsnät som benämns Natura 2000. Vättern är ett sådant Natura 2000-område, likaså Staffanstorp, Soldatängen och Göta kanalområdet och andra skyddsvärda miljöer. Det finns få liknande, storslagna och rena sjöar som Vättern i världen. Att både människor och djur trivs i Motala är uppenbart och boplatsen har en tiotusenårig historia som bevisar detta. Den charmiga Svarthakedoppingen, en utmärkt simmare och dykare, kommer att bli en alldeles utmärkt symbol för Motala med en målsättning att vara Östergötlands sjöstad med god livsmiljö och livskvalité

Svarthakedopping_ Foto_Ola Johansson

Fotograf: Ola Johansson (innehavare av bildrättigheten till fotot, taget vid Motala Ström 2014)

Motala den 7 maj 2014
Naturskyddsföreningen i Motala

Inger Lundqvist
Styrelseordförande