Naturvårdsprojektet i Motala Vätterbygd

Vatterbygd

LONA-projektet: Förstudie av förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motala sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern.

Här presenterar Naturskyddsföreningen i Motala projektet vi driver tillsammans med Motala kommun.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt

loggaLONA loggaLstÖstergötland