Förslaget till detaljplan för Gamla Motala Verkstad saknar miljökonsekvensbeskrivning!

  Naturskyddsföreningen i Motala har fått underrättelse om att förslaget till detaljplan över Gamla Motala Verkstad sänts till Kommunfullmäktige för antagandebeslut den 24 november 2013. Kommunen har inte beaktat våra synpunkter på att planen ska antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) vilket därmed kräver att en Miljökonsekvensberedning (MKB) upprättas och samråds över. Stor mängd milljöföroreningar i strandskyddat […]

Läs mer

Den nya hemsidan på plats!

Nu är vår nya hemsida på plats och den gamla hemsidan har lagts i arkivet. Vi kommer fortlöpande lägga ut nyheter i vår hemsideblogg och successivt bli än mer aktiva på nätet. Förutom vår nya hemsida har vi öppnat en sida på Facebook. Du är välkommen att förutom hemsidan, även följa oss och föra en […]

Läs mer